Výsledky ankety vyzněly ve prospěch Lidlu. Převážná většina respondentů (89 procent) by s výstavbou marketu souhlasila a přeje se zvýšit konkurenci ke stávajícím obchodům, nemá problém ani s jeho umístěním vedle Penny. Většina očekává, že řetězec nabídne kvalitní zboží a zvýší se s ním kvalita služeb. Na otázku, zda by kvůli Lidlu došlo k likvidaci některých obchodů, polovina respondentů odpověděla záporně, 38 procent si myslí, že jen některých.

Petice žádá podporu podnikání

Petice žádala, aby byla provedena analýza ekonomického, sociálního a společenského dopadu stavby Lidlu ve městě. „Podnikatelé, se kterými jsem mluvil, mají pocit, že s nimi nikdo nemluví o možných dopadech nového marketu v Králíkách na jejich podnikání a nikdo také nemluví o tom, jakým způsobem by se případně město postavilo ke kompenzacím ztrát podnikatelů,“ uvedl na posledním zasedání zastupitelstva autor petice Marek Krátký a pokračoval: „V naší výzvě žádáme vedení města o vypracování studie, která by tyto dopady kvantifikovala a na základě těchto výsledků by se mohly naplánovat investice města na podporu podnikání, které budou případné negativní dopady supermarketu kompenzovat, pokud se zde Lidl postaví.“ Podle autora petice lze výsledky anonymní ankety lehce zpochybnit, protože otázky byly návodné a chyběla identifikace hlasujícího, kdokoliv mohl odpovídat vícekrát.

Veřejná diskuse ukázala, že názory na Lidl se různí. „Mluvím za důchodce, za ty, kteří mají hluboko do kapsy. Lidl je opravdu výborný, jezdit do Lanškrouna, Šumperka nebo do Ústí je pro nás nevýhodné, nehledě na to, že spousta lidí na to auto ani nemá. Podnikání je o konkurenci. Když už se na tu cestu dám, musím počítat s tím, že bude i risk,“ podotkla seniorka. „Většina z nás, kteří jsme se dostali do zastupitelstva, máme v programu, že budeme podporovat podnikatele. Myslím si, že se nikomu nic nestane, když tu Lidl nebude,“ oponoval jeden ze zastupitelů.

Zastupitelé v souvislosti s peticí nepřijali žádné nové usnesení, pouze ji vzali na vědomí.