Znáte vůni nové knihy? Krása, kdo by ji neměl rád. Pro žáky oboru Knihař pro ruční zpracování, který se vyučuje na střední odborné škole a učilišti v Lanškrouně, je to denní chléb. Není náhoda, že ruční knihaři se učí právě ve městě, kde sídlily bývalé Východočeské papírny, které zřizovaly vlastní učiliště. Obor knihař je jediným oborem z bývalé školy, který nezanikl a vyučuje se na stávající odborné škole. 

Moderní vybavení

„Střední odborná škola a učiliště v Lanškrouně je poslední školou v republice, kde se obor Knihař pro ruční zpracování vyučuje v plném rozsahu,“ řekl krajský radní pro školství Bohumil Bernášek. Strojní a materiálové vybavení i personální zajištění oboru ve škole jsou na vysoké úrovni.

Žáci se během studia učí manuálně zpracovávat knihařské výrobky na zakázku, jako jsou desky, pasparty, alba, pouzdra na knihy a vazby časopisů. Samozřejmostí jsou vazby knih do různých knihařských materiálů, a to i vazby do kůže, včetně výzdobných technik a uměleckého zpracování. Absolventi pak mohou vykonávat podnikatelskou i zaměstnavatelskou činnost. „Naši bývalí žáci pracují například v archivech, tiskárnách i reklamních agenturách nebo jako restaurátoři. Výjimkou není ani další studium,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Novák.

Uplatnění v praxi

Studenti školy sklízejí úspěchy na soutěžích a daří se jim i v praxi. „Školu jsem si vybrala, protože jsem chtěla studovat něco s uměleckým zaměřením. Kdybych měla možnost, obor bych si vybrala znovu,“ uvedla studentka posledního ročníku Klára Dejdarová.

Žáci se v rámci studia účastní také mnoha mezinárodních soutěží mladých knihařů a výstav. „Čtyřikrát obsadili první místo a třikrát druhé místo. Na Trienále umělecké knižní vazby se naši studenti umísťovali na oceněných pozicích,“ vyjmenoval úspěchy ředitel Jaroslav Novák. Knihařskou školu podporuje i Společenství českých knihařů, které se snaží udržet a dále zkvalitňovat tento obor.

„Snažíme se žáky motivovat k získání znalostí a dovedností, které mohou uplatnit v reálné praxi. Z toho důvodu dlouhá léta spolupracujeme s lanš-krounskými firmami, které se zabývají polygrafickou výrobou,“ uzavřela vedoucí učitelka odborného výcviku Vlasta Tomanová.   (ik, fry)