Pátek byl v Pardubickém kraji „Dnem nízkoprahových služeb“. Odpoledne se otevřely dveře nízkoprahových klubů v Pardubicích, Chrudimi i Letohradu a Vysokém Mýtě na Orlickoústecku, ve všech členských zařízeních pracovní skupiny Pražec.

Dítě bez problémů snad neexistuje

Tato zařízení jsou primárně určená dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Jak ale připomíná vedoucí centra v Letohradu Simona Vostřelová: „V dnešní době snad neexistuje dítě bez problémů.“ Pracovníci podobných zařízení mladým lidem nabízejí poradenství při řešení problémů se šikanou nebo vztahy ve skupině, ale i doučování a řadu volnočasových aktivit.

V pátek se ale rozhodně neřešily problémy, „náctiletí“ se přišli bavit. Cestu do „nízkoprahů“ si našli i jejich rodiče a další desítky mladých lidí. Aktivitou, jež propojovala páteční dění v klubech a přispívala k šíření poslání těchto zařízení, byla hra jenga. Ta spočívá ve stavění sedm〜nácti pater věže z dřevěných kvádrů a následného přesouvání kvádrů z nižších pater nahoru.

„Pro tento den jsme si pravidla jengy trochu upravili. Jednotlivé kvádry věže jsme nabarvili šesti různými barvami, stejně tak plochy hrací kostky. Každá plocha hrací kostky navíc nese slovo, které představuje jeden z principů nízkoprahovosti. Barev je šest, kostka má šest stran a také principů nízkoprahovosti je šest: bezplatnost, anonymita, dostupnost, dobrovolnost, rovnoprávnost, etický kodex,“ vysvětluje Eliška Malá, sociální pracovnice nízkoprahového klubu v Letohradu. Tam se o pestrý doprovodný program postaralo uskupení několika desítek mladých lidí z Orlickoústecka Concrete Safari.