Témata se budou zabývat aktuální problematikou příprav na zápis do školy, odkladem nástupu k povinné školní docházce a také radami k přípravám na samotný nástup do školy.

Hana Zakouřilová se v praxi věnuje rizikovým formám chování u dětí, primární a sekundární prevenci. Pracuje s dětmi a jejich rodinami v náročných životních situacích a i s lidmi s tělesným postižením. Beseda začíná v centru v 15.30 hodin a vstupné je 30 korun.