„Mikroregion Vysokomýtsko", sdružení osmadvaceti obcí, vydal po loňské úspěšné premiéře znovu stolní kalendář. Je v něm z každého sídla Vysokomýtska několik fotografií Jaroslava Horáka. Kromě toho obsahuje kalendář na rok 2013 přehled akcí v jednotlivých místech, pojednání o mikroregionu, jeho památkách, turistických a sportovních možnostech a abecední seznam křestních jmen s daty svátku.
„Náklad dosahuje dvou tisíc kusů, vloni byl náklad brzy rozebrán, některé obce si berou kalendář jako dar pro návštěvy, jiné k prodeji. Vloni projevilo několik míst dodatečně zájem o další výtisky kalendáře, jenže už nebyl k mání. Objevil se i nápad vydat o mikroregionu brožuru, zatím ji ale spíše starostové nechtějí," vysvětlil předseda mikroregionu František Jiraský.
Unikátním dílkem je stolní kalendář o odpadovém hospodářství ve Vysokém Mýtě. Kromě vlastního přehledu dnů roku obsahuje přehled svážení biologického odpadu, provozní dobu všech tří vysokomýtských sběrných dvorů určených ke skladování odpadu, rozpis mobilních sběrných dvorů spolu s přistavením kontejnerů v šesti vesnických částech města, data narození a úmrtí osobností spjatých s Vysokým Mýtem a Vysokomýtskem a významné události společensko-kulturní související s Mýtem.
„Kalendář je nevšední, na recyklovaném papíře, už titulní výtvarný motiv je zvláštní: panorama města z odpadů. Město vydává každoročně dost informačních letáků o odpadu a třídění, tentokrát jsme se rozhodli pro kalendář, jenž má pomoci, aby obyvatelé ještě více třídili a sbírali odpad. Nevím, zda se nám podaří napřesrok zase takový kalendář vydat," řekla Stanislava Jetmarová, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.
Kalendář je zpestřen soutěživým prvkem: jsou v něm čtyři otázky kvízu, pochopitelně z oblasti odpadů, za správné odpovědi lze získat odměny. Kalendář mají všechny místní domácnosti, vyšel v nákladu 4500 kusů. Reprezentativním dílem je nástěnný kalendář Vysokého Mýta s dvanácti velkými fotografiemi Vlastimila Rašky z různých mýtských zákoutí. Vlastní kalendář vydalo pro příští rok místní regionální muzeum. (jko)