„Byl jsem požádán místostarostou města a členem výboru Českého červeného kříže Jiřím Preclíkem, zda by Pardubický kraj nebyl schopen pomoci s řešením problému statiky objektu v ulici Kopeckého,“ potvrdil hejtman Martin Netolický.

„Na havárie obdobného druhu v objektech Pardubického kraje i ve vlastnictví dalších subjektů pamatujeme v rámci plánovaných rezerv, část prostředků přislíbilo i město Ústí nad Orlicí,“ dodal hejtman.

Český červený kříž obdrží letos od Pardubického kraje přes 800 tisíc korun. Největší část, konkrétně 600 tisíc, je určená právě na sanaci havarijního stavu objektu oblastního spolku v Ústí nad Orlicí. Zbývající prostředky budou rozděleny mezi všechny čtyři oblastní spolky Českého červeného kříže na pořízení, údržbu a opravy vybavení, a rovněž na podporu projektů bezpříspěvkového dárcovství krve nebo Světový den první pomoci.

„Podpora oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí je zcela mimořádná, jelikož sídlo spolku je v havarijním stavu a bez rychlého zásahu by mohlo dojít k vystupňování problémů,“ zdůvodnil rozhodnutí Pardubického kraje hejtman.

Aktivní spolek

Orlickoústecký oblastní spolek patří mezi velmi aktivní. Ve městě kromě dalšího zajišťuje také Seniordopravu. „Jsem rád, že jak na úrovni rady, tak zastupitelstva panovala jednoznačná shoda, že prostředky z rozpočtu uvolníme,“ sdělil Netolický.

Peníze od kraje dostanou i další oblastní spolky Českého červeného kříže. „Spolky v Pardubicích, Chrudimi a Svitavách získají 55 tisíc korun, přičemž 25 tisíc je určeno na projekty spojené s bezpříspěvkovým dárcovstvím krve a 30 tisíc na pořízení, údržbu a opravy vybavení,“ upřesnil krajský radní Ladislav Valtr. Oblastní spolek v Ústí nad Orlicí navíc obdrží 15 tisíc na prezentaci Světového dne první pomoci, což je série akcí v různých městech okresu.