„Je to minimální zvýšení, v našem městě se dobře třídí různé druhy odpadu, takže nemusíme drasticky zvyšovat poplatek. Obyvatelé si vlastně sami přidělili nízkou cenu, okolní města mají daleko více. Prostě platí, že kdo zde má trvalé bydliště, platí poplatek, neplatí pak ale už za zahradu nebo objekt sloužící k rekreaci," vysvětlil starosta Miloslav Soušek. Osvobozeny od placení jsou osoby, které dovrší během roku 75 let svého věku a více, ale i ti, kteří se v kalendářním roce narodí. Třídění odpadu má ve městě tradici. Je rozmístěn dostatečný počet odpadních nádob v barvách odpovídajících druhům odpadu. K dispozici jsou tři sběrné dvory na odpad. (jko)