Sbírku organizují společnost Člověk v tísni a Junák. Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat, je pro Evropany naprostou samozřejmostí. V některých zemích to však je pro děti nesplnitelný sen. Pořadatelé považují vzdělanou a gramotnou populaci za východisko ze začarovaného kruhu chudoby, v němž se Etiopie nachází. Na jedno nové místo ve škole přitom stačí zhruba šest tisíc korun. Doposud se díky sbírkám pro projekt Postavme školu v Africe podařilo postavit pět základních škol, jež navštěvuje dohromady 1160 dětí. Budovy byly předány etiopské oblastní školské správě, která zajišťuje chod škol, nové vyučující a opravy.

Projekt a hlavně lidskou solidaritu ocenil i velvyslanec ČR v Etiopii Miroslav Křenek: „Ten〜hle projekt je mezi ostatními projekty Člověka v tísni jedinečný. Není financovaný vládou, nýbrž veřejnou sbírkou mezi občany. Je to vlastně projekt od lidí k lidem,“ řekl. „Přišla jsem do školy, abych získala znalosti. Až budu velká, nechci pracovat na poli jako moji rodiče, chci být doktorkou. Chci pomáhat lidem, když jsou nemocní nebo je něco bolí,“ vyznala se třináctiletá Karira Galata, žákyně 4. třídy, která s velkým nadšením navštěvuje jednu z nově postavených škol.

Etiopie je jednou z nejvíce zaostalých a současně nejvíce zalidněných zemí na světě, vykazuje obrovskou míru negramotnosti (podle některých údajů až 60 procent!). Průměr v zemích subsaharské Afriky je 38 procent. Etiopská vláda nemá vzhledem k velmi omezeným finančním zdrojům možnost účinně bojovat s negramotností ve všech regionech své země.

Pomoci je jednoduché – přijít a přispět. Na Afrika festu na vás čekají od 15 hodin výtvarné a rukodělné dílny a soutěže v malování, výroba afrických předmětů, hod oštěpem. Festival začne v 17 hodin, účast přislíbily kapely Solidný Ujo, Dragon, Krajda Blues a Photolab.

(pá)