Návštěvníci vernisáže zhlédli krátký film o projektu a mohli ochutnat haitský rum. Kromě fotografií na návštěvníky výstavy čekají také informace o vrtání studní a o legendárním nákladním autu Praga V3S, které pracovníci projektu na Haiti používají. Mohou si také koupit originální obrazy přímo z Haiti. Vý- stava plná zajímavých fotografií, která představuje činnost pracovníků rozvojového projektu na Haiti, bude zájemcům k dispozici do konce března v Infocentru na náměstí v Jablonném nad Orlicí.
Rozvojový projekt Praga-Haiti pomáhá konkrétním způsobem obyvatelům severozápadní části Haiti. Jedná se o velice chudý region s nedostatkem přirozených zdrojů pitné vody. Cílem současné etapy projektu je vystavět na severozápadě ostrova v potřebných lokalitách několik desítek studní. Tím se mnohonásobně zvýší životní úroveň chudých haitských venkovanů, kteří dodnes museli pro vodu chodit pěšky i sedm kilometrů. Za tímto účelem dopravili pracovníci projektu Praga-Haiti na ostrov nákladní auto Praga V3S a vrtnou soupravu a každý rok na Haiti vypravují dvě mise českých vrtařů, kteří na ostrově pracují většinou 2 – 3 měsíce. „Během tří let se nám podařilo vybudovat celkem 23 studní, které dávají pitnou vodu zhruba dvaceti tisícům Haiťanů. Místní obyvatelé jsou nadšení. Většina z nich má poprvé v životě zdroj pitné vody přímo v místě svého bydliště," uvedl manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek.
Právě vrtání v nepřístupném terénu haitského venkova je jednou z těžkostí, které české vrtaře na Haiti potkávají. Mezi další překážky patří extrémní klimatické podmínky tropického ostrova, improvizované stravování či hygiena nebo neexistence geologických map, které jsou pro vrtaře studní důležitou pomocí.
Projekt Praga-Haiti je český neziskový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.
Celý projekt je financován ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti. Částka na vybudování jedné studny se pohybuje kolem 130 000 Kč. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2900234848/2010, nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.
Vojtěch Jurásek,
PR pracovník projektu Praga-Haiti