Hlavním tématem schůzky byl plán výstavby dálniční sítě v pohraničí České republiky a Polska, a to především námět na vybudování silnice S8 z Kladska směrem na hraniční přechod Boboszow u Dolní Lipky.

„Požádali jsme kolegy z Dolnoslezského vojvodství o jednání s Generálním ředitelstvím silnic a dálnic, abychom získali detailní informace o přípravě stavby dálnic v pohraniční oblasti. Na polské straně probíhá velmi významná stavební činnost v oblasti silniční infrastruktury. Jednou z plánovaných rychlostních silnic je silnice S8, která by měla vést z Vratislavi směrem do Kladska, což je 80 kilometrů dlouhý úsek, u kterého nyní polská strana řeší potřebná povolení a v roce 2022 nebo 2023 by mohl být vybrán projektant stavby a samotná stavba by mohla být dokončena do roku 2027 či 2028,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Psali jsme již:

Již hotový úsek dálnice S8 v polském vnitrozemí
Polská dálnice až ke Králíkům? Místní se chytají za hlavu. Bojí se kolapsu

Hejtmana Pardubického kraje prý zajímalo především napojení dálnice směrem k hranicím Pardubického kraje.

„V rámci navrhovaného polského programu na budování silnic do roku 2030 je jedním z připravovaných projektů vybudování silnice S8 z Kladska na hraniční přechod Boboszow v délce 45 kilometrů," uvedl hejtman Netolický. Podle něho se prý jedná o prvotní návrh, který musí být nejprve schválen polskou stranou.

"Tuto informaci jsme se dozvěděli z médií, a proto je pro nás důležité znát reálné plány a termíny, abychom mohli jednat s ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic," dodal Netolický, podle kterého je nepřijatelné, aby polská strana budovala rychlostní silnici a na české straně se nedělo nic. Prioritním projektem je podle něho přebudování a zkapacitnění silnice z Kladska směrem na Kudowu Zdroj.

Uvažovaná trasa z Vratislavi.Uvažovaná trasa z Vratislavi.Zdroj: nowaruda24.pl

Pokud Polsko své plány zrealizuje, provoz na Králicku a Lanškrounsku nepochybně významně vzroste. Na celé trase z Varšavy či Poznaně do Vídně či Chorvatska bude totiž 60kilometrový úsek mezi Dolní Lipkou a Moravskou Třebovou zřejmě jediný, kde nebude dálnice. Pro motoristy hlavně ze západní části Polska tak bude výhodnější přetrpět tento malý úsek po klikatých silnicích, než si zajíždět na ostravskou D1 nebo hradeckou D11.

V Králíkách je silnice sice opravená, ale klikatá a úzká. Pro tranzitní provoz zcela nevyhovující. Na snímku zdejší kruhová křižovatka.
Východočeši chtějí debatu o polské dálnici ke Králíkům. Stát o ní však nic neví

Nový úsek polské dálnice děla vrásky také samosprávám dotčených českých obcí.

„Rozhodnutí Poláků je dost neadekvátní tomu, co (ne)dělá česká strana,“ posteskl si starosta obce Červená Voda Petr Mareš. Řešení je přitom v plánu už řadu let. V obci se nachází stavební rezerva, která počítá s roky starým plánem ŘSD. „Je to rezerva, která blokuje dost velkou část obce,“ dodal Mareš. Zastupitelé obce jednali o vybudování nové silnice v roce 2019, zatím však bezvýsledně.

Polsko chce do roku 2030 podle nového plánu investovat 290 miliard zlotých do silnic, to je asi o dvě pětiny více, než byl původní plán. A právě prodloužení dálnice S8 je jedním z nových úseků, se kterými počítá. Původně měla končit v Kladsku, posledním velkém městě na polském území. Dál k českým hranicím se měla jen modernizovat stávající silnice.

S přivedením dálnice až ke Králíkům však donedávna česká strana vůbec nepočítala. „Ministerstvo dopravy nebylo dosud ze strany polských kolegů seznámeno s žádnými detailními aspekty záměru prodloužit rychlostní komunikaci ve čtyřpruhovém uspořádání až na státní hranici v Boboszowě,“ řekl v srpnu mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. O plány polských sousedů se prý ale do budoucna ministerstvo zajímat bude.Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Lanškrouna do Dolní LipkyUvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Lanškrouna do Dolní LipkyZdroj: ŘSD

Podle Jemelky tak stále platí, že potenciální silnice I/43 v úseku Mladějov – Lanškroun – Štíty – Červená Voda – Dolní Lipka je zanesena v Zásadách územního rozvoje. „Ve sledovaném úseku až na hraniční přechod Dolní Lipka je jen velmi nízká dopravní zátěž, která nezdůvodňuje ani přeložku I. třídy, natož existenci dálnice,“ dodal Jemelka.

Uvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Mladějova do LanškrounaUvažované trasy dvouproudé přeložky I/43 z Mladějova do LanškrounaZdroj: ŘSDPokud polští sousedé své plány zrealizují, situace na české straně se významně změní. Silnice I/43 je navíc nejkratší cestou z Vratislavi do Vídně a je také oblíbenou trasou Poláků cestujících do Chorvatska. Na ještě větší nápor, který by dokončená dálnice S8 způsobila, tak zdejší komunikace rozhodně není připravena.