31. ledna jsme si jako již tradičně rozdávali pololetní vysvědčení, následovala ale netradiční výuka. Pomyslně jsme se přenesli do let 1896 až 1898, kdy vypukla na Aljašce zlatá horečka. V naší hře jsme se vydali po stopách odvážných mužů a žen, z nichž jenom hrstka se dočkala vysněného bohatství.

Před tím, než jsme vyrazili na cestu, museli jsme si najít společníky a vytvořit zlatokopeckou partu, protože osamocený člověk nemá v drsné severské přírodě veliké šance na přežití. Projektový den se odehrával v zasněženém areálu školy a jejím blízkém okolí. Plnili jsme nejrůznější úkoly, které nám měli přiblížit drsnou aljašskou přírodu a zlatokopeckou atmosféru. Hledali jsme ve sněhu obrázky věcí potřebných na cestu za zlatem a sestavovali jsme rozstříhanou mapu Aljašky. Po splnění prvního úkolu jsme obdrželi Licenci, která nám měla umožnit rýžovat zlato. Následovala zkouška psích spřežení, museli jsme se vzájemně táhnout na saních v hlubokém sněhu. Poté jsme si vyzkoušeli, jaké to bylo, když se výprava dostala na ledovou kru, která se začala lámat, a museli jsme se v určeném úseku přeplazit.

Dobrodružnou a nebezpečnou cestu jsme završili rýžováním zlata. Ve vyznačeném prostoru jsme hledali pozlacené valounky, abychom je následně v naší bance vyměnili za stříbrňáky. Do hry se s vervou zapojili i učitelé, když nás jako pistolníci okrádali o zlato. Nakonec jsme si za stříbrňáky mohli koupit něco dobrého. Vítězové byli nakonec všichni. Přálo nám i počasí, po celou dobu sněžilo a tak byla atmosféra drsné Aljašky téměř skutečná. Vyřádili jsme se úplně všichni, děti i učitelé, kteří se nakonec ve sněhu váleli stejně, jako my děti.

Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Damníkov