Obec v úterý hostila konferenci s mezinárodní účastí, která připomenula desáté výročí úmrtí Josefa Luxe. Akce byla uspořádána ve spolupráci Nadačního fondu Josefa Luxe, Zemědělsko - obchodního družstva Zálší, AgroVenkova a AgroKonzulty.

Přítomní vzpomínali na osobnost bývalého ministra zemědělství Josefa Luxe a porovnávali jeho vize a jejich naplňování za dob ministra Luxe se současným stavem zemědělství a venkova. Moderování se ujal krajský radní Petr Šilar a k mikrofonu pozval v prvé řadě Věru Luxovou, která informovala o činnosti Nadačního fondu Josefa Luxe. Mezi hlavní náplň jeho práce patří zavádění etické výchovy do výuky ve školách jako možnosti prevence dětské kriminality a vykořenění ze zdravých společenských vazeb. Dále podporuje a pracuje s rodinami onkologicky nemocných, věnuje se například jejich vzdělávání. Také se podílí na mediálním vzdělávání široké veřejnosti.

Osobnost Luxova formátu chybí

Postupně se u řečnického pultu vystřídali: Michal Pehr, historik Masarykova ústavu AV ČR, se shrnutím života Josefa Luxe a jeho začleněním do souvislosti „lidovecké“ zemědělské politiky. Se vzpomínkou na Luxova studijní léta přišel z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity profesor Jiří Zelenka. Nejen o osmi letech spolupráce v zemědělském družstvu Zálší, ale i o vztahu s Josefem Luxem během jeho ministerské funkce, o jeho lidskosti a „normálnosti“ pohovořil František Bartoš. Emeritní senátor Bohumil Čada vylíčil několik osobních příhod ze svých setkání s Josefem Luxem.

Z příspěvků, které zazněly, vyplynulo, že osobnost Luxova formátu se od jeho dob na postu ministra zemědělství neobjevila. „Podle toho také naše zemědělství vypadá. Chybí dlouhodobá koncepce, systematičnost a skutečný zájem o zemědělství a venkov,“ dodal Petr Šilar. I další hosté se shodli na absenci věcnosti, pokory a selského rozumu u dnešních špiček politické reprezentace.

Mezi přednášejícími byl dále například vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek s popisem vzniku a realizace Programu obnovy venkova, Václav Jirásek s prezentací řešení povodní v roce 1997 a následujících protipovodňových opatření. V neposlední řadě to byl finský host Jussi Juhola se svou přednáškou týkající se poradenské činnosti v jeho zemi a evropské sítě spolupráce.

(tz, re)