Lanškroun potřebuje novou, moderní polikliniku už dlouho, ale všechny privátní projekty zatím zkrachovaly. Naposledy v únoru oznámil jednatel společnosti Energetik 2, že ustupuje od projektu postavit polikliniku na pozemcích po bývalé tržnici v ulici 5. května. Důvodem bylo, že mezi investorem a lékaři, kteří měli mít v poliklinice své ordinace, nedošlo k dohodě. Protože existují obavy, aby nakonec zdravotnické zařízení nestálo za městem u nově budovaného obchoďáku, vedení města začalo přehodnocovat priority. Tu má pro dané volební období rekonstrukce Společenského domu. Obě investice souběžně by znamenaly velké zatížení pro rozpočet města a Lanškroun by si také musel vzít úvěr. „Město deklaruje, že má zájem situaci řešit, svými silami v centru města, na místě stávající polikliniky. Samozřejmě k tomuto řešení potřebuje spolupráci lékařů. Bez té součinnosti, bez podpory lékařů projekt pravděpodobně nebude životaschopný, jak nebyl v ulici 5. května. Město nebude rekonstruovat polikliniku, pokud nebude mít pro koho. A tím partnerem jsou lékaři," konstatoval starosta Radim Vetchý. Vedení města se chce s lékaři sejít u kulatého stolu, slovo dostanou i obyvatelé Lanškrouna, jaký názor mají na stavbu, pokud by byla na bedrech města, se vyjádří prostřednictvím ankety.

Současnou polikliniku město vlastní, lékaři jsou zde v nájmu. „Pokud s námi do toho lékaři půjdou, budovu rekonstruujeme. Zatím neříkáme, v jakém rozsahu, zda by byla nutná nějaká přístavba, to jsou úvahy, které zatím nemá cenu rozebírat," uvedl místostarosta Bohumil Bernášek.

Jako málo pravděpodobná se jeví varianta postavit úplně novou polikliniku naproti stávající. „Dále se hovoří v Lanškrouně o projektu polikliniky, která by měla být postavena v blízkosti nově budovaného nákupního centra u výpadovky na Ústí nad Orlicí. Nemáme o tom žádné vážnější zprávy, jeden z aktérů nám oznámil, že v daném místě ji plánuje postavit investorská skupina. Do třetice je zde projekt pana inženýra Jindřicha Marka, který úspěšně revitalizuje areál bývalých papíren v Lanškrouně a jednou z variant jeho dalšího podnikání je, že by zde postavil polikliniku," nastínil Bohumil Bernášek na tiskové konferenci záměry, které jsou v současné době ve hře. Město stavbu soukromých zdravotnických zařízení na soukromých pozemcích nemůže ovlivnit.

Zrodila se petice

V Lanškrouně se zvedl odpor proti tomu, že by poliklinika mohla stát na periferii. Podepisovala se petice za její zachování v centru Lanškrouna. Petice požaduje, aby vedení města s maximálním nasazením a všemi prostředky usilovalo o zachování polikliniky v centru a aby o to samé usilovali ve spolupráci s městem i lékaři a poskytovatelé zdravotnických služeb.
Petiční výbor je přesvědčen, že by odsun polikliniky zhoršil nejen její dosažitelnost, ale zásadním způsobem ohrozil jedinečnou atmosféru rušného centra města. Podle signatářů petice je ve středu města dostatek míst, kde je možné polikliniku se všemi jejími nároky na provoz umístit.

„V tuto chvíli již máme přes patnáct set podpisů, průběžně se sčítá, myslím, že se dostaneme ke dvou tisícům. Mám za to, že drtivá většina lidí v Lanškrouně chce polikliniku nejlépe na stávajícím místě. Lokace u Kauflandu vyhovuje určité části lidí, ale ne majoritnímu vzorku," konstatoval Přemysl Kokeš z petičního výboru. Petice nyní poputují na radnici a k lékařům.

Projekty, které šly k ledu

Nová poliklinika - vizualizace.

1. PROJEKT: V roce 2010 rozhodlo tehdejší zastupitelstvo města o tom, že ve městě vybuduje soukromou polikliniku firma Vektor Invest, s. r. o. z Pardubic a uvolnilo k tomuto účelu pozemek v ulici S. Čecha naproti stávající poliklinice. Po čtyřech letech, v roce 2014, oznámil zástupce firmy, že od projektu odstupuje. Problémy pravděpodobně nastaly kvůli stavebním dispozicím plánované budovy. Objekt by zastínil okolní domy.

Vizualizace nové polikliniky v Lanškrouně.

2. PROJEKT: Následně bývalé zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že prodá firmě Energetik 2, s. r. o. pozemek po bývalé tržnici na ul. 5. května, opět s podmínkou, že zde tento nový investor vybuduje polikliniku. Dne 23. února 2015 na jednání s lékaři oznámil jednatel firmy Energetik 2, že společnost od svého záměru odstupuje. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že investor nenalezl shodu s lékaři, kteří by měli jeho budovu využívat. Vizualizace: archiv města

Pavel Formánek: Jedinou přijatelnou alternativou je pro mě historické centrum

Lanškroun – Orlický deník položil několik otázek Pavlu Formánkovi, který ustoupil od projektu postavit polikliniku na pozemcích po bývalé tržnici v ulici 5. května.

Můžete formulovat důvody, proč jste se rozhodl od projektu ustoupit?
Samozřejmě. Bohužel důvody jsou velice prosté. Přes veškerou snahu jsem nedokázal zlomit odpor místního rentgenologa. Ten od počátku blokoval, a u lékařů hanil mou osobu a poškozoval celý projekt. Nechal se slyšet, že má v Lanškrouně monopol a lékaři tak musí jít za ním. I když jsem pro realizaci projektu vynaložil velké úsilí a finanční prostředky, tak bohužel musím konstatovat, že v důsledku jednání zmíněné osoby řada lékařů svůj názor na umístění ordinace v nové poliklinice změnila. Rozhodl jsem se tedy uvolnit cestu městu Lanškroun, aby jako silnější instituce mohlo nadále pokračovat v mém nasazení za zachování polikliniky v centru města. Místní rentgenolog se totiž po celou dobu přípravy mého projektu snaží stáhnout celou polikliniku na periferii města do průmyslové zóny, kde se nyní dokončuje budova Kauflandu!

Co bude dál s pozemkem po bývalé tržnici?
Pozemek je stále majetkem města. Do mého vlastnictví by přešel až po výstavbě prvního podlaží polikliniky. Jak s pozemkem bude město dále nakládat je na jeho zastupitelstvu.

Záměr postavit zde novou polikliniku padl, který jiný projekt vy osobně budete podporovat, kde by měla podle vašeho názoru poliklinika stát?
Jedinou přijatelnou alternativou je pro mě historické centrum města. To je nejblíž všem jeho obyvatelům a je také snadno přístupné lidem ze spádové oblasti Lanškrounska. Navíc jsou na stávající polikliniku navázány mnohé další ordinace a odsun polikliniky by tak pro pacienty těchto lékařů znamenal nesmyslné cesty přes půl města. Zejména pro starší pacienty a matky s dětmi by přechod přes frekventovanou komunikaci byl rizikový. O přínosu polikliniky pro malebnou a živou strukturu historického města i pro drobné podnikatele a jejich zaměstnance není třeba ani mluvit. To je každému, kdo zná Lanškroun, jasné.