Ne proto, že by něco provedli, ale v rámci třetího ročníku projektu Už se sám nebojím, aneb s lanškrounskou policií k bezpečí. Školáky čeká pět vyučovacích bloků s různým zaměřením. „Smyslem projektu je navázat na vědomosti a znalosti z předškolního vzdělávání a vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro žáky druhého ročníku dosažitelná,“ podotkla garantka projektu Iveta Lehká.

Druháci se v tomto týdnu seznámili s projektem i policií a zaměřili se na bezpečí na internetu. Co je čeká dál? Témata jako vlastní bezpečí, šikana, doprava, dopravní výchova či bezpečná cesta do školy. Součástí je i výtvarná soutěž, projekt vyvrcholí 3. května společnou akcí pro druháky ze všech tří škol, na lanškrounském atletickém stadionu poznají práci policistů, kde budou součástí i praktické ukázky.