„Obě zainteresované strany si od něj slibují osvojení a prohloubení správného chování těch nejmenších dětí na ulici,“ zdůraznil vedoucí Obvodního oddělení v Lanškrouně Stanislav Musil. Napomoci v dosažení cíle má i město a technické služby.

Vznikne dopravní hřiště pro děti

„V první etapě se policisté budou snažit za pomoci třídních učitelek v mateřské škole dětem vysvětlit, jak správně se mají nejen na silnici, ale i v její blízkosti chovat. Zaměříme se na poznání a respektování základních dopravních značek, na správné přecházení silnice a na chůzi po ní, na nutnost ochrany cyklistickou přílbou a na znalost světelných signálů. Děti při této první schůzce dostanou za úkol vyrobit určené dopravní značky ve skutečné velikosti,“ vysvětlil postup Stanislav Musil. Značky děti následně předají policistům, kteří ve spolupráci s učitelkami a technickými službami v areálu školky vytvoří dopravní hřiště, na němž nebudou chybět dětmi vyrobené značky. „Na závěr se malí účastníci silničního provozu mohou těšit na předání ´řidičských průkazů´, upomínkových předmětů a sladkostí,“ dodal policista.

Projekt by měl prostřednictvím bližšího poznání policistů a osobního přístupu prohloubit důvěru dětí k mužům a ženám v uniformě. Každá třída ve školce – Motýlci, Berušky, Pomněnky i Sluníčka – bude mít v průběhu plnění projektu mezi policisty své garanty.

(tz, miš)