V Sopotnici se jednalo o Mateřskou školu Stonožka. „Pro děti, rodiče, ale i jejich babičky a dědečky jsme připravili tři stanoviště, u kterých se seznámili jak s prevencí, tak s policejní prací," říká o akci tisková mluvčí ústeckých policistů Lenka Vilímková. Na prvním stanovišti si přítomní prohlédli výstroj a výzbroj policistů zařazených v pořádkové jednotce. Druhé stanoviště bylo zaměřeno na Besip. Zde si chlapci i děvčata zopakovali důležitá pravidla silničního provozu. Na třetím stanovišti byla praktická ukázka snímání daktyloskopických stop a seznámení dětí s prací kriminalistického technika na místě činu. „Největší pozornost všech přítomných se zaměřila na kolegy a jejich dynamickou ukázku zadržení nebezpečného pachatele v několika variantách. Dech beroucí sebeobrana napadeného policisty sklidila velký obdiv," dodala tisková mluvčí.
Další na řadě byla Základní škola v Žichlínku. S žáky prvního stupně si policisté povídali o šikaně a správném chování v kolektivu. „V průběhu besedy jsme zjišťovali, že většina z nich má dobré návyky a v jejich věku již dokáží odhadnout, co je dobře a co špatně. Někteří se podivovali nad skutečností, že i když jim ještě nebylo patnáct let, mohou být za protiprávní jednání potrestáni," uvedla Lenka Vilímková.