Ztráta chovatelů dojného skotu za letošní rok bude více než 5 miliard korun. Je důležité, aby slibovaná pomoc z ministerstva zemědělství přišla co nejdříve.

S ohledem na tíživou situaci v odvětví živočišné výroby, zejména v sektorech dojného skotu a prasat, chci reagovat na poslední vyjádření MZe v médiích.

Úvodem pokládám za seriózní ocenit upřímnou snahu našeho ministerstva a státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen SZIF) situaci v živočišné výrobě řešit a chovatelům pomoci. Osobně si řady lidí, kteří tuto pomoc tvoří, vážím a fandím jim. Mediální smršť o miliardách si ale zaslouží pro veřejnost, tj. daňového poplatníka, trochu vysvětlení, aby nenastal dojem, že je chovatel ten příživník s nastavenou dlaní.

Čteme o slibech, o vzdálených miliardách pomoci i o tom, že zemědělci nebudou platit žádné daně. Pokládám si za povinnost i vůči chovatelům uvést jaká je provozní nemediální faktická skutečnost.

Ministerstvo konstatuje, že letos vyčlení až 4 miliardy korun na pomoc chovatelům dojného skotu a prasat. Pokud se nestane cenový zázrak, ve skutečnosti dojde u chovatelů dojného skotu k propadu více než 5 mld. Kč. MZe uvádí jednu podstatnou informaci, že v první polovině letošního roku bylo vyplaceno 604 mil. Kč, část je určena chovatelům prasat. Za chovatele skotu k tomu musím bohužel dodat, že náš propad za první pololetí bude více než dvě miliardy korun. Fyzicky jsme ale obdrželi pomoc ani ne třetinovou a to je o té „rychlosti". Ministerstvo dále uvádí, že poskytne chovatelům o 4 mld. Kč více prostředků než v minulém roce. V tom je další háček. Podpory za rok 2015 jsou sice nastaveny vstřícněji, ale řadu z nich chovatelé nyní v druhé polovině roku 2016 ještě neviděli. Pokud ještě vytvořili za minulý rok zisk, tak tyto dotace „na papíře" ale zdanili. To je opravdu unikátní situace a selský rozum, nepracující v podvojném účetnictví, to nebere. Takže je bezva, že se bavíme o tom, že bychom nedanili některé podpory do ŽV, ale skutečnost je taková, že zatím některé daníme dříve, než je uvidíme. Navrhuji kromě slibů dalších peněz na vzdálenější období více používat v současné situaci zálohy na podpory. Když už se software zasekne na SZIF, tak ať tím nezasekne v této tíživé situaci i nějakého toho chovatele. Oproti sousedním zemím jich už tak moc zase nezbývá.
Vratka spotřební daně z PHM spotřebovaných v živočišné výrobě uplatněné zpětně od začátku letošního roku je rozhodně vítaná pomoc. Doufám jen v jednoduchost normativů a v to, aby v případě, že se jednání bude ještě chvilku protahovat, mohli zpětně žádat i ti chovatelé, kteří už budou v době ukončení jednání bez skotu.

Za slíbené kompenzace škod způsobené suchem v minulém roce je potřeba opět ocenit MZe a to za předpokladu, že odškodněni budou všichni postižení zemědělci. Škody suchem v minulém roce byly ve skutečnosti rozhodně vyšší než navrhovaných 1,1 mld. Snad bude stačit poslední navýšení prostředků od MZe, aby byla většina poškození sanována. V tomto případě bych se přimlouval za urychlení výplaty těchto peněz alespoň na září 2016 nebo alespoň formou záloh. Přeci jenom je třeba zdůraznit, že řešíme škody, které vznikly v prvé polovině minulého roku. Počasí je nevyzpytatelné a nebylo by šťastné, abychom toto řešili se škodami po případných povodních apod. A malá technická poznámka k této podpoře, celá částka rozhodně nejde započítávat jako pomoc pro chovatele dojného skotu a prasat. Odškodnění jsou i jiní pěstitelé a chovatelé.

Chovatelé dojnic opravdu letos mohou žádat o národní dotační podpory, tzv. 19.A a 20.A, ale většinově ještě neobdrželi pomoc na welfare z květnové žádosti roku 2015. Řada z nich se neodvážila pro složité podmínky vůbec do tohoto programu vstoupit. Proto si ukládám a červeně podtrhuji optimismus v dopise MZe chovatelům, kde uvádí, že prostředky ve výši 850 milionů obdrží do konce tohoto roku (na konci dopisu je uveden rok 2016). Bude zajímavé sledovat, v jakém termínu a jakou částku skutečně chovatelé obdrží. Fandím upřímně, jak jen chovatel 600 dojných krav může, aby toto MZe a SZIF dodržel.

Dále se podařilo MZe vyjednat v rámci možnosti úspěšně další prostředky z EU v rámci připravovaného druhého balíčku. AK ČR sice požádala, aby tento balíček byl minimálně dvojnásobně velký než byl ten první, protože ztráty v živočišné výrobě jsou letos zejména u mléka také výrazně vyšší než v minulém roce. Navíc embargové hrátky s Ruskem ve spojení s ukončením mléčných kvót je vyloženě kombinace namíchaná v Bruselu. Výše balíčku signalizuje zemím EU, jak Brusel nese odpovědnost za svá rozhodnutí a jak je předává na bedra jednotlivých států. V době Brexitu bych očekával trochu jiné přístupy, ale někteří jsou asi nenapravitelní.

Já jen doufám, že tato druhá bruselská obálka k nám v době vyspělých technologií, dovolených a prázdnin doputuje podstatně rychleji než ta první, kdy to trvalo téměř půl roku. V současné situaci předpokládám selským rozumem, že mechanismus je z minulého režimu balíčku nastaven a nikdo z nechovatelů, kteří tvrdí, jak chápe tíživou situaci chovatelů, si jej netroufne brzdit. V tom případě bych při znalosti rychlostí mezibankovního styku očekával takovou rychlou pomoc do konce letošních žní v případě, kdyby se žně protáhly pak i o trochu dřív. Stejně tak jako úředníci uděláme pro vyplacení financí maximum a vzdáme se odvolání třeba předem. Abychom to tím náhodou o půl roku zase nezbrzdili.

Co se týče připravovaných daňových úlev, je to rozhodně chvályhodné opatření. Je však třeba opravdu zrychlit tento typ podpor, aby se tyto chystané daňové úlevy ještě týkaly i chovatelů dojnic a prasat. Domnívám se, že nutně potřebujeme k tomuto i k dalším opatřením znát kompletní přehled veškerých podpor i různě skrytých v těch zemích, které začínají převažovat u výrobků na cizích pultech prodejců, kteří v naší zemi nabízejí potraviny.

Na závěr chci znovu zdůraznit, že svými připomínkami vůbec nezlehčuji složitou a náročnou práci úředníků MZe a SZIF. Uvědomuji si a vidím, jak se většinou vstřícně a upřímně snaží zemědělcům pomoci. Celkově však, jestli chceme opravdu chovatelům pomoct, je potřeba termíny uvedené v dopise MZe chovatelům zkrátit. Neumím si totiž představit, že dodavatele nafty odkáži, ať sleduje projednávání v Parlamentu a část nafty, že mu zpětně uhradím koncem roku. Stejně si neumím představit, že pracovníky v živočišné výrobě odkážeme se značnou částí jejich mzdy na bohaté Vánoce koncem roku, kam až je zatím směřována většina slibované státní pomoci. Je mi zřejmé, že vliv mediálních slibů je důležitý, ale je také důležité vedle nich postavit skutečnost, že za prvé pololetí je jen u chovatelů dojného skotu propad více než 2 mld. korun a pomoc, kterou obdrželi, fakticky byla ani ne 604 milionů. Současnou situaci, tj. politické embargo spojené s ukončením kvót, chovatelé nezavinili, a pokud současné podmínky nepřežijí, pak to zásadně ovlivní nejen zaměstnanost na venkově a naši potravinovou soběstačnost, ale i naši krajinu. Doufám a věřím, že MZe sliby dodrží. A pokládám za nezbytné v zájmu přežití co největšího počtu našich zbývajících chovatelů urychlit realizaci navržené pomoci.

Ing. Leoš Říha,
viceprezident AK ČR a předseda RAK PA