"Zkušenosti se zaměstnáváním ukrajinských pracovníků máme již delší dobu a je to zkušenost v zásadě pozitivní," uvedl Jan Lustyk.

Celým světem otřásla pandemie koronaviru, která řadu firem výrazně ovlivnila. Jak se dotkla té vaší?

Samozřejmě jsme nebyli žádným ostrovem klidu, i nás pandemie ovlivnila a ovlivňuje doposud. Naším cílem bylo od počátku epidemie maximálně ochránit zdraví našich spolupracovníků, zajistit expedice strojů a náhradních dílů našim zákazníkům a přijímat nové zakázky. Myslím, že se nám tyto cíle daří plnit, i když s obtížemi v dodavatelském řetězci. Po celou dobu trvání všemožných státních i interních hygienických nařízení jsme nemuseli ani jedenkrát přerušit výrobu a montáž. Lví podíl na tom samozřejmě nesou naši zaměstnanci, patří jim velký dík za dodržování proticovidových opatření.

Ovlivňuje vás místy nepříznivá pandemická situace i nadále?

Ano, covid ovlivňuje naše úsilí a ještě asi dlouho bude u dodávek materiálu, jako jsou čipy, elektronika, plasty a mnohé další. A problematické jsou i služby, tedy transport nebo energie. U obojího navíc zaznamenáváme ohromný nárůst cen. To vše je zesíleno válkou na Ukrajině.

V Číně ale karanténní opatření zdaleka nekončí. Celá Šanghaj byla v posledních týdnech absolutně izolovaná. Komplikuje to situaci také u vás?

Samozřejmě. Nulová tolerance čínské vlády ke covidu ztěžuje život nejen nám, ale i naší čínské dceřiné společnosti Rieter. V okolí Šanghaje máme řadu dodavatelů dílů či podsestav. Jsou drženi v lockdownu a nemohou dodávat, ať již do čínské společnosti Rieter, nebo potažmo k nám. Další problém způsobuje doprava. V šanghajském přístavu se kupí fronty lodí, které nemůže nikdo naložit, respektive vyložit.

close Zázemí společnosti info Zdroj: archiv zoom_in Zázemí společnosti

Zmínil jste, že je vaše společnost ovlivněna také válkou na Ukrajině. Už před jejím vypuknutím jste zaměstnávali řadu Ukrajinců. Někteří muži se však vrátili zpět do domoviny. Byl to případ i vašich zaměstnanců?

Zkušenosti se zaměstnáváním ukrajinských pracovníků máme již delší dobu a je to zkušenost v zásadě pozitivní. Těsně před válkou na Ukrajině nám v průběhu ledna 2022 přišlo 45 pracovníků z Ukrajiny. Po vypuknutí války odešli 2 zaměstnanci, kteří se vrátili ke svým rodinám. Ostatních 43 pracovníků zůstalo. Těm jsme nabídli pomoc v přesídlení jejich blízkých z Ukrajiny do Čech, znamenalo to uhradit dopravu a ubytování v našem hotelu Uno. Zajistili jsme také materiální pomoc, kterou naši zaměstnanci adresně zasílali svým rodinám na Ukrajinu. Vedení koncernu Rieter navíc prostřednictvím švýcarské nadace poskytlo dar ve výši 625 tisíc korun.

Pomohli jste nějak také válečným uprchlíkům?

Ubytováváme a podporujeme celkem 25 uprchlíků, z toho 15 dětí. Většinou se jedná o rodinné příslušníky ukrajinských zaměstnanců. Celkem 7 žen se nám z tohoto počtu také podařilo zaměstnat.

Najdou tedy u vás uplatnění i ukrajinské ženy?

Zcela určitě. V poslední náborové vlně 45 pracovníků jsme přijali celkem 17 žen. Jde primárně o profese v oblasti kvalifikovaných montážních prací. Zmíněných 7 žen, které přímo uprchly před válkou, zaměstnáváme také na montážních pracích, popřípadě na činnostech v oblasti obrábění.

Ústí nad Orlicí má významnou textilní historii, dá se říci, že jste jejím pokračovatelem. Vnímáte tento odkaz, případně určitou odpovědnost za udržení tradice?

V první řadě je třeba říci, že bez privatizace tehdejšího Elitexu Ústí nad Orlicí v roce 1994 s koncernem Rieter by zde již textilní strojírenství neexistovalo. Tehdejší státní podnik dlužil vysoké částky státu, bankám, na sociálním pojištění a bez privatizace se silným partnerem by situaci neustál. Privatizace, následná restrukturalizace a další rozvoj znamenaly, že dnes je Rieter CZ úspěšnou firmou a významným zaměstnavatelem.

A jaký je váš postoj k místní textilní tradici?

Hlásíme se samozřejmě k tradici rotorového předení. To vzniklo zde v Ústí nad Orlicí v šedesátých letech minulého století jako nový princip předení, ve spolupráci s tehdejším národním podnikem Kovostav. Tento princip předení současný Rieter CZ rozvíjí a s ním i nejnovější systém – tryskové předení.

I přes koronavirová opatření se vám letos podařilo získat ocenění Exportér roku, které uděluje Hospodářská komora. Jak se vám to povedlo?

Ocenění Exportér roku je založeno na konkrétních číslech vycházejících z účetních závěrek jednotlivých firem. Hodnocena jsou absolutní čísla i největší meziroční nárůsty. Naše firma získala cenu za největší meziroční nárůst exportu mezi lety 2020 a 2019. U nás je to 38 procent. Také jsme získali cenu společnosti Dun&Bradstreet za to, že nepřetržitě po dobu 5 let splňujeme nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle jimi používaného statistického prediktivního modelu.