Sbor pro záchranu hradu Lanšperka společně s Regionem Orlicko-Třebovsko pořádají tuto sobotu již potřetí turistickou a cyklistickou akci Lanšperským panstvím – Orlickým cyklo & in-line královstvím. Součástí této akce je i pohádkový výlet na Lanšperk určený pro děti a rodiče.  Výlet začíná v loděnici KČT Cakle v Ústí nad Orlicí, vede po cyklostezce podél Orlice a cíl má na hradě Lanšperk. Po cestě na děti čekají různé soutěže a atrakce inspirované pohádkou „Jak na Lanšperk  přijela Bílá paní". Během výletu se tak děti mohou potkat s Paní podzemí, Sluníčkovou vílou a na hradě Lanšperku bude čekat samotná Bílá paní, ale také chladná Paní Zima. Z Cakle lze vyrazit od 8 do 10 hodin a celý výlet má délku asi 12 km (na Lanšperk a zpět). Po návratu do cíle na děti čekají další hry a soutěže, které začnou po obědě. Turistické trasy jsou připraveny i pro dospělé turisty, jejich délka je 20 a 12 km. Vedou také na Lanšperk, a tak ani dospělí nebudou o Bílou paní ochuzeni.
Součástí akce je i cykloorientační soutěž dvojic, více se pak můžete dozvědět na www.lansperk-sbor.cz . (pn)