Jako vždy bylo stěžejním bodem rekondice cvičení zaměřené na dýchání, protahování a posilování celého těla doplněné nezbytnou relaxací a masážemi. Významným obohacením pobytu byla přednáška doc., PhDr. Kamily Řasové Ph.D., která přidala i individuální polohování do správného sedu a stoje každého z přítomných. Cvičení a stabilizaci těla se věnovala také rehabilitační sestra, paní Libuše Částková.

Rozvoj jemné motoriky všichni trénovali při výrobě ozdobných věnečků z organzy. Zajímavá byla ukázka tzv. „Králičí hop“, kdy králíčci přeskakovali různé překážky, jakoby zmenšený koňský parkur. Zpestřením rekondice byl společný večer, kdy se všichni účastníci stali piráty a společně si zasoutěžili. Nechyběl ani výlet na poutní místo do Neratova. Závěrečný večer si všichni zazpívali při harmonice.

I když počasí příliš nepřálo, rekondici si všichni užili a už se těší na další setkání. Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu, která umožňuje reg. organizaci Roska UO realizovat plánované akce. Tyto aktivity přispívají k začlenění pacientů s RS do aktivního života a přinášejí jim velké povzbuzení.

Hana Pauková