Za přítomnosti hostů probíhalo setkání v duchu vzpomínek o historii a vzniku organizace, o lidech, zážitcích a všem, co nám její působení přineslo a dosud přináší. V připraveném programu pobytu jsme kladli důraz na každodenní cvičení, které obohatila i L. Částková, rehabilitační sestra a soutěže při sportovním odpoledni.

Zajímavé byly také přednášky. K. Rouse nás seznámila s Tibetskými mísami, vyzkoušeli jsme si relaxaci při jejich zvuku. O důležitém pozitivním postoji k životu jsme besedovali s M. Břízovou a o Kubě pak poutavě mluvila zkušená cestovatelka A. Pirklová.

Nechyběl výlet a návštěva Muzea starých strojů v Žamberku. Pobyt nám zpříjemnil i hudebník M. Biena. Příjemnou atmosféru rekondice umocnilo i počasí, které nám opravdu přálo.

Hana Pauková