Finanční podpora bude směřována do čtyř oblastí. První je oblast sociální, kde mohou být žadateli jak občanská sdružení, tak fyzické osoby se zdravotním hendikepem. Cílovou skupinou jsou zdravotně a mentálně postižené osoby, traumatizované děti, opuštěné děti, senioři, lidé v nouzi a další. Získaný příspěvek může být použit například na zdravotní pomůcky, vůz, léčbu, akce pořádané pro zmiňovanou skupinu, stavební úpravy například pro vozíčkáře nebo třeba azylové domy. Druhou oblastí je ekologie. Zde by měly být mezi žadateli sdružení a spolky, které pomáhají udržet naši krajinu v co největší přirozené rovnováze. Adfors CZ chce přispět i na kulturu, která je třetí podporovanou oblastí, a to na konkrétní projekty nebo představení, která jsou organizována neziskovým sektorem. Poslední oblastí je sport, kde je příspěvek určen na podporu mládeže ve všech výkonnostních třídách. Podmínkou přihlášení do grantového řízení je vyplnění a zaslání žádosti a čestného prohlášení do 15. května. Žadatel musí splňovat podmínku, že sídlí nebo působí v blízkosti Litomyšle nebo Znojma, kde má společnost své výrobní závody. Konkrétně jde o okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a Znojmo. Bližší informace a potřebné formuláře jsou ke stažení na stránkách www.adfors.cz.