„Další možnosti, jak přispět do sbírky, najdete také na www.uo.charita.cz,“ informovala Oblastní charita v Ústí nad Orlicí. Získané peníze rozdělí mezi různé prospěšné aktivity, z výtěžku sbírky je financován hlavně provoz charitní pečovatelské služby, dále domácího hospice Alfa-Omega, podpoří také služby poskytované rodinám s dětmi.