Vezměme to ale od začátku. Letos 13. září odebrala inspekce vzorek vodky z provozovny v Teplicích. Nevyhověl kvůli překročení limitu koncentrace metanolu. Na konci října Státní zemědělská a potravinářská inspekce pustila „do světa" tabulku s nevyhovujícími vzorky lihovin a jmény výrobců. A Pavel Rybka měl rázem problém. Ačkoli lihoviny nevyrábí, objevil se v kolonce „výrobce dle etikety" název jeho firmy Drinks trade, a k jeho smůle figuroval hned na začátku. Údajů se chopila média, a ty začaly žít vlastním životem. „Že jsem na tom seznamu, mi volal kolega. Nejdřív jsem se tomu smál… Etiketa Drinks trade nikdy neexistovala. Navíc podle mých informací to balení mělo etiketu s konkrétním výrobcem. Obrátil jsem se na inspekci, první reakce mluvčího Pavla Kopřivy byla, že omyl není možný. Později mi zavolal, že to už opravili. Ani se mi na jejich stránkách neomluvili, aby moji klienti věděli, že mě poškodili neprávem. Zničili mi firmu. Jak se má člověk, který nikdy nevyrobil ani láhev, bránit takové instituci?" zlobí se Pavel Rybka.
Inspekce se ale rozhodně omlouvat nehodlá. „Společnost Drins trade s.r.o. byla v daný okamžik šetření posledním věrohodně ověřitelným článkem v řetězci uvádění na trh a zveřejněním tak Státní zemědělská a potravinářská inspekce naplnila svou zákonnou povinnost identifikovat v maximální možné míře nevyhovující lihovinu pro veřejnost," argumentuje Pavel Kopřiva tvrzením, že firma Drinks trade měla být distributorem nevyhovující lihoviny. I na to má Pavel Rybka argument. Produkty od firmy, která byla posléze označena jako výrobce nevyhovujícího vzorku vodky, prý už dva roky nedistribuuje. „Dva roky budou mít načnutý kanystr vodky? Houby! Něco do toho kanystru přelévali," domnívá se podnikatel.
Co vlastně v kanystru bylo, je čím dál nejasnější. Inspekce jako výrobce po vymazání Drinks trade uvedla firmu R.D.P. spirit. Ve chvíli, kdy se o problém začal zajímat Orlický deník, se v oné kolonce výrobce objevilo „nezjištěno". Pavel Rybka tvrdí, že je nevinen, což dokládá i výsledky opakovaných kontrol inspekce ve své provozovně, a s největší pravděpodobností se obrátí na policii.
Jeho případ však především otevírá otázku, zda on, jako podnikatel „na pranýři", nemá právo na presumpci neviny.