„Občané mají možnost identifikovat lokality, kde cítí nějaký problém a na základě takto vzniklé mapy/databáze lokalit pak může místní samospráva přesněji a účelněji zacílit opatření vedoucí k nápravě,“ vysvětluje hlavní řešitel projektu Petr Šimáček.

Projekt, který je primárně zaměřený na prevenci kriminality ve městech Olomouckého kraje s více než pěti tisíci obyvateli, běží teprve od loňského roku. Česká Třebová je, jako jediné město Pardubického kraje, v projektu zapojena navíc.

„Jedná se takzvaný bottom-up přístup (dosažení cílů zdola nahoru), kde velkou roli v místním dění hrají samotní občané, na základě jejichž převládajícího názoru kompetentní osoby rozhodnou s větší znalostí toho, co lidi skutečně trápí,“ popisuje Petr Šimáček.

Nová podoba kuchyně
Na „průmyslovce“ bude nová kuchyň

Výsledky v dubnu

V České Třebové probíhá mapování už několik měsíců. „Fáze, kdy se snažíme sesbírat dostatečné množství údajů od občanů České Třebové se pomalu chýlí ke konci. Až do konce února se bude přímo v terénu pohybovat vyškolený student, který zkouší občany města dotazovat osobně. Sběr dat plánujeme ukončit na přelomu února a března,“ přiblížil před měsícem Šimáček.

První výsledky vědci očekávají pravděpodobně už v dubnu. „Vzhledem k tomu, že mapování provádíme ve vícero městech, nejedná se o časově, personálně ani technologicky úplně jednoduchou záležitost. Pravděpodobně v říjnu letošního roku pak uspořádáme workshop, kde bychom měli odbornou i laickou veřejnost seznámit s výsledky projektu a jejich uplatnitelností v praxi,“ vysvětluje Petr Šimáček.

Účelem celého průzkumu je zmapovat místa strachu spolu s důvody, proč se zrovna v těchto lokalitách lidé obávají, a specifikovat denní dobu, kdy se v těchto místech bojí. „Takto získané podklady po vyhodnocení budeme schopni předat radnici, která by na základě vyhodnocených podkladů mohla přesněji zacílit potřebná opatření vedoucí k úplné či částečné eliminaci míst strachu,“ uzavírá Petr Šimáček.

Pokud se projekt ukáže jako přínosný, což autoři předpokládají, je možné jej velmi jednoduše přenést téměř do jakéhokoliv města. S mapováním mají olomoučtí vědci zkušenosti z více měst nejen v Olomouckém kraji, mimo jiné z Jihlavy, Hodonína nebo Břeclavi.

Ilustrační foto.
Senior v prodejně zaútočil rtutí