Písemný návrh s odůvodněním nominace lze podat prostřednictvím podatelny městského úřadu (Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí), osobně, poštou, do datové schránky bxcbwmg nebo e-mailem na adresu podatelna@muuo.cz. Formuláře pro jednotlivé nominace lidé najdou na webu města, případně na vyžádání v Informačním centru.

Cena města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města, za celoživotní dílo, humanitární čin, donátorství apod.

Cena starosty města Ústí nad Orlicí - ocenění je udělováno starostou města Ústí nad Orlicí za úspěšnou a záslužnou činnost ve prospěch města.

Počin roku - ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí za činnost nebo dílo, které významně obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Ústí nad Orlicí v uplynulém roce. Ocenění Počin roku se uděluje například v následujících oblastech: hospodářský a technický rozvoj, přírodní a společenské vědy, architektura a urbanismus, výtvarné umění, hudba, literární činnost, dramatické umění, žurnalistika, sport, výchova a vzdělávání, sociální služby a zdravotnictví či za vynikající studijní úspěch.

Čestné občanství města Ústí nad Orlicí – ocenění uděluje Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Orlicí či jako zvláštní projev úcty. Jde o nejvyšší osobní vyznamenání udílené městem Ústí nad Orlicí.

Mohlo by vás zajímat: Začíná se stavět obchvat Vysokého Mýta, je tu první uzavírka silnice

Zdroj: ŘSD