Připraveny byly trasy pro pěší i cyklisty, největšímu zájmu se přitom těšila nejkratší zhruba sedmikilometrová „Šmoulí stezka“ určená hlavně dětem, na niž vyrazilo 317 pochodníků. Trasy byly oproti minulým létům vedeny novými terény, k velké účasti přispělo i počasí. Jednou ze zastávek bylo tábořiště v Cakli, kde byli pochodníci převáženi přes Orlici na lodích a mohli si zde na ohni opéct buřty.

Zpestřením se stalo i „rýžování zlata“, které se v Cakli konalo v rámci projektu „Aktivní turistika v Česku“. Organizátoři pochodu si za svou práci zaslouží určitě pochvalu.