Škola situovaná v okrajové části České Třebové má kapacitu sto žáků. V posledních letech ji navštěvovalo průměrně kolem 70 dětí, v tomto školním roce sem chodí již pouhých 22 žáků.

Ředitelka školy Iva Fikejsová informovala svého zřizovatele, kterým je Pardubický kraj, že pokud bude počet žáků nadále klesat, nebude po ekonomické stránce možné školu provozovat. Celá situace by tak mohla vést k tomu, že bude Základní škola praktická v Borku zrušena. To však Odbor školství Pardubického kraje i vedení města Česká Třebová nechce dopustit a jednají, jak nepříjemnou situaci vyřešit.

„Děláme vše pro to, abychom praktickou školu zachovali," uvedl starosta města Jaroslav Zedník.

Zavedou se změny a výuka na ZŠ praktické by mohla nadále pokračovat. „Škola se stane detašovaným pracovištěm obdobné školy v Ústí nad Orlicí a za pomocí stavebních úprav chceme dát stávající budově další větší smysl v podobě přizpůsobených tříd pro předškolní výchovu dětí," vysvětlil Jaroslav Zedník.

Vybudování tříd pro dnes již povinnou přípravu předškoláků by situaci školy mohlo opravdu pomoct vyřešit. V případě, že se plán vydaří, ulehčilo by to situaci i předškolákům z Borku, kteří by tak nemuseli dojíždět do škol ve městě. Je však nutné naplnit určité kvóty.

„S krajem jednáme o nutných úpravách tříd pro předškolní vzdělávání a chtěli bychom tam směrovat všechny děti z této oblasti," řekl starosta města Jaroslav Zedník a dodal, že by bylo ideální mít dohromady alespoň 35 žáků. Tak by vznikl dostatek dětí na jednotlivé činnosti a úvazky pro učitele.

V případě, že by došlo ke zrušení Základní školy praktické, nastala by situace, kdy by musely být všechny děti přemístěny do běžných škol. „Pokud se budeme bavit o dětech handicapovaných tělesně, tak se inkluze zcela jistě osvědčila. Pokud se však jedná o děti s mentálním handicapem, tak zde už to tak pozitivně zdaleka nevidím," zní jeden z nejčastějších názorů mezi respondenty oslovenými Deníkem.

A kdo rozhoduje, do jaké školy dítě půjde? Nová legislativa posílá v podstatě všechny děti do prvních tříd běžných základních škol bez velkého ohledu na jejich zdravotní postižení či sociální znevýhodnění.

Má-li dítě speciální vzdělávací potřeby vyplývající ze zdravotního, mentálního či sociálního handicapu, navštíví s ním rodiče pedagogickou poradnu, kde odborníci posoudí, v čem konkrétně vězí problém. Určí, která podpůrná opatření dítě potřebuje pro své vzdělávání a rovněž doporučí, zda je pro dítě vhodnější vzdělávání v běžné škole, či zda dát přednost škole praktické. Konečné slovo však mají rodiče. (tv) Foto: archiv školy