Ve čtvrtek se na stavbě uskutečnil kontrolní den, při němž byla vytipována místa, která potřebují hlubší sanaci, a byl dohodnut harmonogram dalších prací. Na místo dorazil také Jiří Hostaša, náměstek pardubické správy ŘSD. Pro Orlický deník vysvětlil, proč došlo v úvodu stavby ke změně a byl odfrézovaný celý úsek, i když se původně počítalo se dvěma etapami. „Fréza, která dojela na stavbu, měla poruchu. Nemohla pracovat oboustranně, takže se musela otáčet. Je na ni kapacitní tlačenice, proto bylo rozhodnuto, že se to odfrézuje celé. Na průběh stavby to nemá dopad," uvedl Jiří Hostaša a k postupu prací dodal: „Probíhá technologická odstávka na recyklaci, to znamená na směsi, která je z kameniva, cementu a asfaltové emulze. Ta musí zrát sedm dní. Počítá se s tím, že desátého začne pokládka ložní vrstvy a třináctého najede fréza a bude opravovat poruchy, které byly vytipované. Nyní budou pracovníci pracovat u obrub, rovnat vodicí proužky a provádět přípravné práce."

Situace na stavbě i nadále sklízí kritiku řidičů za špatnou organizaci. Jiří Hostaša to vidí jinak: „Co ohrožuje práce, je absolutní nekázeň řidičů. Najíždějí do červené, pak se tady vyhýbají… Chtělo by to větší kontrolu policie."

První úsek má být hotový do 24. dubna, druhý do konce června. Další zlepšení na průtahu, který při každém silnějším dešti zaplavuje voda, by mělo přinést dokončení kanalizace. „Pod čtrnáctkou je nová odlehčovací stoka, zvětšila se kapacita stávajícího potrubí. Při přívalových deštích by to mělo pohltit daleko větší množství vody," potvrdil starosta Petr Hájek.