„Jak dlouho máme ještě prodávat naše produkty pod cenou výrobních nákladů? České mléko – už brzy jen historie. Vloni cukrovka, včera prasata, dnes mléko, zítra vše, co zůstalo,“ hlásaly transparenty, které si včera dopoledne přinesli zemědělci vyzbrojení píšťalkami před regionální pobočku ministerstva zemědělství. Hlasitě se dovolávali urychleného řešení situace a rovných podmínek v Evropské unii.

Ceny jsou nízké, není odbyt

Současná situace panuje již několik měsíců a pro zemědělské podniky znamená existenční problémy: mléko a další komodity prodávají pod cenou nebo vůbec, v důsledku toho nemají peníze na chov či splátky úvěrů, také na Orlickoústecku už byli někteří okolnostmi donuceni začít snižovat počty dojnic. V regionu se přitom chovem mléčného skotu zabývá asi dvacet velkých podniků, jejichž stáda čítají více než sto dojnic. „Drtivá většina k omezení stád už přistoupila. Deset měsíců máme cenu mléka pod šesti korunami, cena brambor je v současné době kolem dvou korun a není na ně odbyt, cena obilí je nižší než před rokem 1989. Obchody se v podstatě nehýbou, ceny jsou nízké a není poptávka,“ shrnul situaci předseda okresní Agrární komory Oldřich Žďárský.

Zemědělce přišel podpořit i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který včera požádal premiéra Jana Fischera a ministra zemědělství Jakuba Šebestu, aby vláda situaci co nejdříve řešila. „Nejlepším řešením by bylo převedení částí zemědělských dotací, eventuálně financí určených na pozemkové úpravy, na dotování mléčného skotu, nebo vytvoření pevných, státem garantovaných kvót s výkupní cenou rovnající se průměrným výrobním nákladům, v množství odpovídajícímu minimálně sedmdesáti procentům spotřeby mléka a mléčných výrobků v České republice,“ uvedl hejtman.„Naše požadavky si musíme zasloužit – hledáním vlastních rezerv, vztahem k životnímu prostředí i spoluobčanům a jednotným postupem. V současné situaci ale toto všechno nemůže stačit. Chceme rovné podmínky, spravedlivý podíl na zisku v potravinové vertikále, chceme respekt,“ prohlásil včera Jaroslav Vaňous, ředitel ZD Sloupnice a zároveň předseda Sdružení mladých manažerů při zemědělství. „V zájmu českých zemědělců i zpracovatelů je třeba vlastníky mlékáren přesvědčit a zapojit do boje za spravedlivější dělení ´koláče´ ve vertikále zemědělec – zpracovatel – obchodník,“ doplnil Jan Petrovaj.
„Chceme, aby naši politici hájili zájmy českých zemědělců, českého národa, chceme změnu podmínek. Pokud toho nedocílíme, tak chceme v tomto boji čestně padnout,“ dodal na závěr svho projevu Oldřich žďárský.

Minianketa: JAK SE VÁS DOTÝKÁ SITUACE V ZEMĚDĚLSTVÍ?


MILAN BENEŠ,
Sloupnice

„Situace je špatná a bude ještě horší, pokud se něco radikálně nezmění v přístupu naší vlády k zemědělcům. Mělo by se to změnit tak, abychom nebyli závislí na dotacích, ale abychom dostali zaplaceno za to, co vyrobíme. Dál bychom nic nepotřebovali. Máme tisíc sto krav, dostáváme necelých šest korun za litr. Výkupní cena by měla být aspoň kolem osmi korun. Teď pořád proděláváme.“


JIŘÍ FANGL,
Řetová

„Přijel jsem podpořit protest, protože chci, aby, až se bude projednávat rozpočet, naši političtí zastupitelé na nás nezapomněli. Výkupní cena mléka je teď dvě koruny pod náklady, proděláváme dvě koruny na litru. Při denní produkci dvacet tisíc je to čtyřicet tisíc denně. V současné době i ceny obilovin jsou pod náklady, které vynakládáme na jejich výrobu. Obiloviny máme na skladě, neprodáváme. Žijeme z peněz, které jsme utržili na jaře. Nemáme žádnou komoditu, ze které bychom dokázali udělat zisk. Myslím, že pokud se situace nezmění, příští rok by mohlo dojít i k propouštění.“


MARTIN PÍCHA,
Skořenice

„Jsme ze zemědělského podniku AG Skořenice, hospodaříme u Chocně, jsme podnik zaměřený především na produkci mléka, prodáváme i některé tržní komodity. Letos je situace taková, že proděláváme dvě koruny na litru mléka, proděláváme na produkci potravinářské pšenice, cena řepky je poloviční než loni. Nejsou komodity, za které se dá tržit, a tak se musíme nějak přihlásit o naše požadavky. Vyžíváme z loňských let, která byla trochu příznivější, očekáváme letošní dotace, které pomohou překlenout období do konce roku. Ale na příští rok jsou výhledy opravdu špatné. Náš podnik bude situaci řešit tím, že budeme stavět bioplynovou stanici, která, doufejme, tržby, jež nám chybí za mléko, nahradí. Ale to není řešení pro všechny podniky. A hlavně jsme zemědělci, tak chceme vyrábět potraviny.“
Stanovisko zemědělců okresu Ústí nad Orlicí

„České potraviny pro české spotřebitele“

Zemědělci okresu Ústí nad Orlicí přistoupili dnešního dne k protestní demonstraci k neutěšené a neřešené situaci v zemědělství před budovou AZV v Ústí nad Orlicí.
Přes řadu jednání a slibů se situace vůbec neřeší, proto jsme dnes přistoupili ke znehodnocení části naší produkce, která je hluboko pod cenovými náklady a navíc neprodejná.
Závěry ze shromáždění, které přišel osobně podpořit hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, starosta města Ústí nad Orlicí Ing. Richard Pešek, byly předány panu Kaplanovi, vedoucímu oddělení AZV Ústí nad Orlicí k doručení ministru zemědělství Jakubu Šebestovi.

Zemědělci, účastníci protestní akce požadují na výkonné a legislativní moci následující:

1) V souvislosti s kvótami zabezpečit minimální nákupní cenu mléka na úrovni 0,30 €
2) Vrátit platbu na VDJ na původní hodnotu roku 2007
3) Dorovnat rozpočet plateb TOP-UP na povolenou výši 7 mld. Kč v rámci zajištění konkurenceschopnosti českých zemědělců v prostoru EU
4) Zabezpečit další platby za účelem snížení ztrát z produkce mléka
5) Zpracovat koncepci zemědělství v ČR, ve které bude zachován alespoň současný rozměr českého zemědělství a bude tak zastaven nárůst zemědělské produkce původních zemí EU na úkor ČR a ostatních nových členských zemí
- pokračuje snižování stavů dojných krav
- okamžitě zastavit zvyšování kvót producentům mléka v době nadprodukce
- narovnat přístup bankovních ústavů k poskytování úvěrů do komodity mléko
6) Dosáhnout rovného chování řetězců
- zajistit dodržení zákonných opatření v oblasti kvality a značení potravin, přetrvávají nekontrolované dovozy i nekvalitního zboží
- odstranit placení regálného, reklamní činnosti a dalších poplatků dodavatelem
- zajistit prvovýrobci spravedlivý podíl na zisku v potravinové vertikále
- zajistit dodržování pravidel hospodářské soutěže
7) Dále pokračovat v prověřování možnosti zpracování a podání žaloby na stát a EU
z důvodu maření investic do zemědělské prvovýroby
8) Přesunout finanční prostředky v rámci rozpočtu MZe do krizových odvětví např.
přehodnotit rozsah pozemkových úprav.

Zemědělci okresu Ústí nad Orlicí žádají Ministerstvo zemědělství ČR a politiky, aby urychleně řešili nastalou situaci v rezortu zemědělství a současně plně podporují všechny zemědělské protestní akce v zemi na podporu oprávněných požadavků.

v Ústí nad Orlicí 29. října 2009

Ing. Oldřich Žďárský, předseda AK ÚO
Ing. Oldřich Vašina, předseda ZS ÚO