Po mnoha letech byla obřadní síň ústeckoorlické radnice opět svědkem diamantové svatby. Šedesát let společné cesty životem si zde v sobotu připomněli manželé Anna a Antonín Provazníkovi z Ústí nad Orlicí. Společně s rodinou a příbuznými je na ústecké radnici přivítal místostarosta Luboš Bäuchel. Antonín Provazník se narodil v roce 1922 na Rychnovsku, Anna, rozená Vacková, pochází Uherskohradišťska, narodila se v roce 1927. Do manželství vstoupili v roce 1948 v Praze, první léta manželství žili v Horní Dobrouči a v Jehnědí. Do Ústí nad Orlicí se přistěhovali v roce 1960. Antonín Provazník pracoval celý život v zemědělství, Anna Provazníková pracovala převážnou část života až do důchodu v textilním průmyslu. Mají dvě děti, osm vnoučat a deset pravnoučat. K početným gratulantům se připojuje také Orlický deník!