Radnice i letos využije podpory dotací ministerstva kultury i Pardubického kraje, přičemž počítá s přerozdělením 1,8 milionu korun. V hledáčku mají letos Pražskou věž, stavebně historický průzkum hradebního opevnění, ale třeba i opravu oltářního obrazu Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince. „Letos by mohla být také provedena repase dveří v ZŠ Javornického či například opraven štít domu číslo 13 na náměstí," uvedla mluvčí města Marie Lněničková.

„Vloni jsme více investovali do opravy památek, hlavně do obnovy Choceňské věže, kde hrozilo zhroucení střešní konstrukce báně. Udržovat památky v dobrém stavu je ale finančně náročné. Proto je jen dobře, že se nám podařilo uspět v dotačním Programu záchrany architektonického dědictví. Loňská dvoumilionová dotace na Choceňskou věž nám výrazně pomohla. Díky tomu jsme mohli z prostředků z Programu regenerace městské památkové rezervace a památkové zóny vyměnit střešní krytinu na zvonici a přispěli jsme na kostel sv. Vavřince, na dům „Na Střelnici" a na další dva domy na náměstí," řekl starosta František Jiraský.

Také v letošním roce město požádalo o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví, tentokrát o 810 000 korun na obnovu malé věže a ochozu Pražské brány. Posledním programem Ministerstva kultury, ze kterého bude město v letošním roce čerpat finanční prostředky, je program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Vysoké Mýto má z tohoto programu přislíbeno 677 000 korun, které využije na opravu památek v rámci svého správního obvodu. Kromě toho Vysoké Mýto požádalo o krajskou dotaci z programu Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji. Tyto prostředky se chystá využít na stavebně historický průzkum hradebního opevnění, na obnovu Pražské brány a na obnovu dalších oken v ZUŠ. Suma sumárum, z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) bude mít město k dispozici na rozdělení 1 810 000 korun, což je o 195 000 korun více než bylo v loňském roce.

Rozdělení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ prodiskutovali komisi pro regeneraci památek a po doporučení rady města bude návrh v březnu projednán a schválen zastupitelstvem města.