Už od počátku 20. století uvažovali zástupci města o zřízení nové plovárny v lokalitě „Na Ostrově“, kde bylo možno využít širokého starého splavu u zámku, ale i značnou plochu k rekreačním zařízením v prostoru proti panskému dvoru.

Projekt plovárny „Na Ostrově“ se podařil až s regulací řeky Tiché Orlice, která proběhla v letech 1928 až 1931. Říční úprava celkové délky 2700 metrů se skládala ze dvou částí (městská a luční část). Městská část regulace byla ve zdech dlouhá cca 700 metrů (po obou stranách řečiště vztyčeny betonové nábřežní zdi obložené žulou).

S regulací řeky došlo zároveň ke zřízení krásného městského koupaliště o vodní ploše cca 5 000 m2 s hloubkou vody asi 1,15 metru (nazýváno rovněž „choceňské Ostende“). Do té doby se na řece využívalo říčního koupaliště (u starého jezu u zámku), kde bylo nejširší řečiště.

Reprodukce veduty Chocně z roku 1816 od J. Venuta, v popředí budovy původního pivovaru.
Slavné choceňské podniky: Nejstarší zmínka o místním pivu je z roku 1581

Toto městské říční koupaliště architektonicky navrhl brněnský profesor architektury A. Liebscher. Náklad na úpravu koupaliště, stavbu kabin a společenských místností převzala obec, zřízení dětského bazénu se sprchami a úprava plovárenského prostoru byla svěřena sportovnímu klubu SK Choceň, v jehož čele stál J. Doskočil.

Kanoistika na řece Tiché Orlici v Chocni, rok 1921.Kanoistika na řece Tiché Orlici v Chocni, rok 1921.Zdroj: Orlické muzeum Choceň

Ze vzpomínek městského kronikáře pana Ladislava Pražáka (rok 1964): „Když se v období první republiky prováděla regulace Orlice, nová plovárna se vybudovala za kinem. V dolní řece pod nově vybudovaným splavem byla voda zadržena stavidly asi do výše jednoho metru. Tam byl přístup do vody po schodech a voda v řece byla o něco teplejší než na horní řece. Nově zbudované šatny byly rozsáhlé, zvláště budova pro občerstvení a dětské brouzdaliště. Tato plovárna v uzavřeném prostoru se zelení vzrostlých vrb, s řadou lehátek, volejbalovým hřištěm a sprchami byla vlastně uprostřed města a byla hojně využívaná. Závadou bylo před zavedením kanalizace, že některé kanály z domů ústily do horní řeky, a to vedlo k myšlence vybudovat plovárnu na jiném místě. Můj názor však je, že stačilo ponechat plovárnu na starém místě, ponechat zachované šatny a vybudovat na ní jen bazén, pro nějž bylo dost místa. A do něho se mohla zajistit filtrací čistá voda z náhonu s odtokem do dolní řeky, nebo s použitím studně. Byl to proti nákladům na budovanou plovárnu poměrně malý náklad.“

Stezka v oblacích v Dolní Moravě.
Mezi 50 nejnavštěvovanějšími českými atrakcemi má náš kraj jen Stezku v oblacích

Po dokončení městské kanalizace (stavěna v letech 1939 až 1942) byla po několika letech tato plovárna na Tiché Orlici z hygienických důvodů pro nadměrný přítok kanalizačních splašek zrušena. Vilém Nezbeda uvádí rok 1953. Choceňská veřejnost si musela na veřejné koupání počkat až do července 1967, kdy bylo slavnostně otevřeno nové městské koupaliště na Spořilově (investorem MNV Choceň, stavba započata v roce 1960).

Mgr. Michal Hofman, Orlické muzeum