Před několika lety bylo pletení obvazů dehonestováno v médiích, avšak tato potřebná akce trvá dál. Občanské sdružení Omega plus z Kyjova je obklopeno příznivci a hlavně pletařkami, které chtějí pomáhat. Mají zdravé ruce a oči, a pletou. Přízi jim dodávají příznivci, kteří plést nemohou nebo neumí, tak zajišťují tzv. logistiku, pletařskou přízi a odesílání obvazů do Kyjova (např. členové řádu sv. Lazara Jeruzalémského).

Také v našem regionu funguje několik klubů pletařek, které jsou velmi zdatné. Jde o dámy sdružené v Oblastním spolku Červeného kříže ve Vysokém Mýtě, dále dámy s vazbami na Centrum Orion z.s. v Rychnově nad Kněžnou a nelze zapomenout i na obyvatelky Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Tyto skupinky žen pomáhají lidem trpícím malomocenstvím, chorobou, o níž jsme si mysleli, že je již vymýcena. Opak je pravdou. Leprosária stále existují v Indii, Africe i Rumunsku, všude tam trpí lidé a tyto obvazy, které se mohou opakovaně po vyprání a dezinfekci použít, jim pomáhají. Těmto ženám děkujeme za jejich obětavou a nezištnou práci.

Milan Volf