Misijní ples se konal již potřetí.

Jeho pořadatelem jsou mladí lidé z římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí, kteří organizují setkávání tzv. Misijního klubka (činnost farnosti pro děti v rámci Papežských misijních děl).

Společenská akce má podpořit projekty Papežských misijních děl, letos konkrétně děti ulice na Filipínách.

Předchozí dva ročníky se konaly v Říčkách v Orlickém Podhůří. Pro velký zájem o tento ples a díky spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí se podařilo přesunout jeho letošní ročník do ústeckého kulturního domu.
Sál naplněný více než 350 mladými lidmi byl odměnou pro všechny organizátory. Od začátku v sále panovala radostná atmosféra, která byla umocněna připraveným nevšedním programem. Tradičně s velkým úspěchem bylo přijato vystoupení swingového orchestru Black Band místní ZUŠ Jaroslava Kociana, který taneční umění účastníků doprovázel v první části večera pod taktovkou dirigentky Lindy Gregarové. Atraktivní bylo také předtančení v podání mladých z ústecké farnosti. Pro zájemce se v horním modrém salonku konalo zajímavé promítání s průvodním slovem kameramana Martina Rýznara, který spolu s národním ředitelem Papežských misijních děl Leošem Halbrštátem, kterého doprovázela jeho manželka Bronislava, ředitelka Papežských misijních děl v královéhradecké diecézi, představil projekt pomoci potřebným a zanedbaným dětem na Filipínách. Celý výtěžek letošního misijního plesu je totiž určen na podporu tohoto projektu. Loni se vybralo 35 tisíc korun, které přispělo k zajištění vzdělání 300 studentům katolické školy v africké Keni.
„Chceme vyjádřit poděkování všem, kdo se na přípravě a průběhu Plesu pro Tebe podíleli, především na jeho programu, za vytvořené zázemí a za umožnění přítomným finančně pomoci potřebným v jiné části světa. Pro viditelnou spokojenost letošních účastníků máme opodstatněnou naději, že se příštího ročníku misijního plesu opět zúčastní, možná i s dalšími svými kamarády," konstatoval děkan farnosti Vladislav Brokeš.