Obecní úřad naši snahu podpořil, věnoval nám pytle a zajistil odvoz a likvidaci nasbíraného odpadu.

A na která místa jsme se vydali?

Šestá třída s učitelkou Věrou Patočkovou se věnovala úklidu parkoviště u Orličanu, sedmý ročník pod vedením Jarmily Bačové a Nikol Krčmářové zlepšil prostředí na oblíbeném srazovém místě U Třech lip, osmáci s třídní učitelkou Janou Hásnedlovou posbírali odpadky kolem silnice směrem k Potštejnu a deváťáci se pod pedagogickým dohledem Hany Prachařové a Dagmar Fialové ploužili příkopy směrem přes Pyšle k Bídě.

Děti pracovaly s nadšením, nebály se lézt i na méně přístupná místa a práce se opravdu neštítily. Skvěle pochopily smysl celé akce a potřebu si kolem sebe udržovat pořádek a pomáhat přírodě. Mnohdy si během tohoto „uklízivého“ dopoledne i zaláteřily na nevychované řidiče, kteří si z okolí silnic dělají odpadkové koše. A často se zamyslely také nad tím, proč se lidé takto chovají?

Všem zúčastněným děkujeme za odvedený výkon a zároveň si hluboce vážíme všech ostatních, kdo se ve svém volném čase do této náročné akce zapojují.

za ZŠ Sopotnice koordinátorka EVVO Jana Hásnedlová