Článek se zabývá žulovými lemy kruhových záhonů, které se uvolnily, když po nich děti skákaly a způsobily úraz malému děvčeti. Obviňováni jsou autor projektu Kociánka architekt Kokeš a firma ABV, která stavbu realizovala. Myslím, že hlavní chyba se stala, když město, které je vlastníkem parku Kociánka, nevymezilo pravidla, jak se zde chovat. Autor projektu určitě nepočítal s tím, že v klidové zóně budou děti a mládež skákat z jednoho kruhového obrubníku na druhý. Tyto měly sloužit pouze k posezení, proto také byly na některých místech opatřeny dřevěným sedátkem a celá zóna byla nazvána klidová. Pro dětské aktivity vyprojektoval krásné dětské hřiště, které plně uspokojí požadavky dětí i mládeže.
A jak vypadá situace? Obrubníky kruhových záhonů včetně sedaček podupané, špinavé od bláta a sloužící dětem jako překážková dráha. Vysázené rostliny v kruhových záhonech polámané, tráva vydupaná. Děti skákaly z jednoho obrubníku na druhý dokonce i v zimě, kdy byly namrzlé a zachumelené a bylo nebezpečí, že se někdo smekne a rozbije si hlavu o protější kruh. Za to by také mohl architekt nebo stavitel? Když někdo ze starších (střední generace si takových věcí nevšímá) děti napomene, sklidí jen posměšky a neslušné nadávky. I rodiče mají svůj díl viny na chování dětí. Co říci mladé mamince, která se zálibně dívá, jak její ratolest běhá v travnatém kruhu a dupe přitom po právě rašících krokusech? Vždyť po záhonech v normálním parku také není dovoleno běhat! Co říci mladým manželům, kteří klidně přihlížejí, jak jejich ratolest nabírá plnými hrstmi štěrk z cestičky a hází ho do nádrže, kde by měla být čistá voda pro rybičky a místo toho tam plavou PET-lahve a jiné svinstvo. Proč dovolují dětem vybírat oblázky z kruhů a házet je na trávník amfiteátru, který má sloužit k posezení? Trávník amfiteátru jistě není určen ani pro venčení psů, jak se často děje. Myslím, že představitelé města, ať už se stavbou Kociánky souhlasili, nebo ne, jsou povinni vybudované dílo, které stálo nemálo peněz, chránit proti vandalismu, a to prostřednictvím městské policie, která by měla dohlížet na zachování pořádku a udržování čistoty v této zóně i po celém městě.
Viděl jsem tam procházet se dva policisty pouze jednou, a to v 10 hodin dopoledne, kdy na Kociánce téměř nikdo nebyl. Nikdy jsem je tam neviděl odpoledne nebo k večeru, kdy tam řádí děti a mládež, anebo dokonce v noci, kdy je v Popradu diskotéka a nezletilci posedávají po parku a popíjejí alkohol. Nestačí jen po lidech neustále uklízet, což stojí peníze, ale také je nutné je vychovávat, a to napomenutím nebo i pokutou, aspoň budou peníze na ten úklid. A od toho právě městská policie je, aby dohlížela na udržování pořádku ve městě. Když město něco vybuduje, mělo by to také chránit, aby to s Kociánku nedopadlo tak, jak s těmi pavilónky v parku pod Duklou, které také byly předány s velkým humbukem veřejnosti a první rok byly skutečně hodně navštěvované maminkami s kočárky i důchodci, kteří si přišli posedět na lavičky. Pak se tam ale začali scházet fetující a alkohol konzumující vandalové a protože se městská policie nenamáhala občas se přijít podívat, co se tam děje, dopadlo to tak, že pavilónky jsou zdevastované, lavičky vytrhané a pošlapané od bláta a kolem je neskutečný svinčík. Nedopusťte, aby takhle dopadla i Kociánka.

R. SEDLÁK,
důchodce, kterému záleží na vzhledu a čistotě města