Avšak netřeba zoufat, neboť Nová Doba se svými Novými Souvislostmi nabízí i v tomto směru netušené možnosti. Nemáme snad i dnes, byť vůbec netuším proč, problémy s produktivitou práce, vysokými náklady a ne příliš optimistickou náladou obyvatelstva? Již chápete ? Zkrátka, což takhle nasadit starý úsus na nové podmínky! Avšak ne žádné troškaření jako kdysi, neboť život nám ukázal, že hodinový posun byl málo. Ne, my se musíme oprostit od zaplivané maločeské úzkoprsosti a postavit se letnímu času směle čelem. O tři hodiny posunout a to teprve, evropský unionisto, uvidíš, co v našem malém smělém nárůdku dřímá za potenciál. A bude-li to i přesto málo, splníme, ba i překročíme. A třeba i o pět, o šest nebo i o sedm!!!
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 … 2015 etc …?

Petr Kulda