Jmenování Magdalény Peterkové, která v podzimních komunálních volbách obhájila v barvách Nestraníků zastupitelský mandát, je trnem v oku českotřebovských Pirátů. 

„Toto rozhodnutí v nás vyvolává rozpaky a otázky. Máme pochybnosti o odborné způsobilosti budoucí ředitelky v oblasti sociálních služeb a o dostatku zkušeností pro vedení kolektivu čítajícího 80 pracovníků. V tuto chvíli se nám zdá, že volba nebyla nestranná,“ uvádí se v prohlášení, které zveřejnili na svých webových stránkách.

Pirátům se nelíbí, že nová ředitelka je dcerou starostky Magdalény Peterkové (Koalice pro Českou Třebovou). „Rodinnou vazbu starostky a budoucí ředitelky vnímáme jako nešťastnou, zavdávající prostor pro spekulace a komplikující nestranný výkon vedení města,“ tvrdí Piráti. 

Podivují se rovněž nad tím, že ve výběrovém řízení neuspěla uchazečka, která má údajně lepší předpoklady pro řízení sociálních služeb

Do výběrového řízení, které město vypsalo 8. ledna, se přihlásili tři uchazeči. Informace o konkurzu visela na úřední desce dva týdny. „Podmínky pro účast ve výběrovém řízení však splnili pouze dva. Oba byli přizváni na výběrové řízení,“ upřesnila tajemnice městského úřadu Věra Pirklová.

O nové ředitelce rozhodovala pětičlenná komise. Kromě obou místostarostů, Dalibora Zeleného a Josefa Kopeckého, v ní zasedli tajemnice Věra Pirklová, vedoucí sociálního odboru Eva Gibišová a ředitel orlickoústeckého domova důchodců Jan Vojvodík. 

Ke jmenování radě města komise na prvním místě doporučila Magdalénu Peterkovou (na fotografii), která dostala přednost před Hanou Nádvorníkovou.

„Rada si od členů výběrové komise nechala popsat postup ústního pohovoru obou uchazeček a zdůvodnit výběr vítězky. Stanovisko výběrové komise akceptovala. Návrh podpořilo osm z devíti radních,“ přiblížila starostka Peterková.

Kritika se dala čekat

Pochybnosti Pirátů kvůli příbuzenskému poměru starostka odmítá. „Nebyla jsem členkou výběrové komise a při jednání rady města jsem se hlasování o tomto bodě zdržela,“ vysvětluje. To, že rozhodnutí vyvolá kontroverze, bylo podle starostky nasnadě. 

„Obě máme za to, že pokud budou vidět výsledky, Sociální služby se budou rozvíjet a kvalitně fungovat, nemůže být rodinná vazba překážkou,“ domnívá se starostka.

Stejně to vidí i nová ředitelka. „Pokud nebudu schopná zabezpečit fungování Sociálních služeb a budu chybovat, pak je jisté, že budu muset přijmout odpovědnost a vyvodit důsledky, a ani příbuzenský poměr se starostkou mi nijak nepomůže,“ říká Magdaléna Peterková.

Na výtky Pirátů, že nemá zkušenosti ze sociální oblasti, říká: „Praxe nebo zkušenost s vedením pracovního kolektivu nebyla kvalifikačním předpokladem. Podmínkou byly organizační a řídící předpoklady a komunikativnost, což předpokládám, že jsem prokázala při ústním pohovoru.“

Za novou ředitelku se postavil radní Martin Fišer (27 statečných). "Rád bych předešel domněnkám, že výběrové řízení bylo ušité na míru vítězi. Paní starostka nám sdělila, že v komisi není pro podjatost, protože se do výběrového řízení přihlásila její dcera. Ředitelku Sociálních služeb jmenovala rada hlasováním osmkrát pro. Pro možný střet zájmu se starostka hlasování v obou případech zdržela," přiblížil rozhodování rady Martin Fišer.

Magdaléna Peterková chce v nové pozici uplatnit předchozí zkušenosti radní města, kterou byla v uplynulém volebním období, a z pedagogického působení na českotřebovské Vyšší odborné škole a Střední škole technické, kde vyučuje už osmým rokem v oboru Sociální práce. Jako plus vnímá i právnické vzdělání, kterého dosáhla. Přímo v sociálních službách však nepracovala a ani zkušenost s vedením pracovního kolektivu nemá. 

Jejím cílem je organizaci stabilizovat, zejména personálně, a rozvíjet, aby byla konkurenceschopná. "Ráda bych realizovala odlehčovací službu a své úsilí budu upínat k tomu, aby byl v České Třebové zřízen Domov se zvláštním režimem, který zde chybí. Pozornost bych chtěla zaměřit i na pečovatelskou službu, aby byla dostupná všem, kteří ji budou potřebovat," nastínila Magdaléna Peterková.

Kácení lip na nábřeží Divoké Orlice v Žamberku.
Lidé na místech vykácených stromů rozsvítili svíčky