Vzpomínka ze skautu

Ředitel Společnosti přátel československého opevnění Martin Ráboň hejtmana seznámil se záměry rozvoje pevnostní oblasti. Za investiční prioritu považuje v případě tvrze Bouda, kterou kraj vlastní, přivést elektrickou energii do objektu. Zatím provozovatelé muzea využívají pro jeho provoz velmi nákladný dieselový agregát. Martin Netolický řediteli společnosti  přislíbil pomoc s hledáním finančních prostředků: „Mám jednu osobní vzpomínku. V roce 1990 jsem se skautským oddílem navštívil tvrz Bouda. Vzpomínám si na atmosféru tehdy nově zpřístupněné pevnosti, kdy nás provázel průvodce s baterkou a každý z nás měl petrolejovou lampu. Byl to nepopsatelný zážitek, nicméně dnešní návštěvník vyžaduje něco jiného. Elektrická přípojka navíc zjevně sníží náklady na provoz a přitom zvýší komfort pro návštěvníky," konstatoval hejtman.
Rozvojové plány objektu ho zaujaly. Vedle elektrické přípojky je podle Martina Ráboně nutná úprava izolace vchodového objektu, jako důležitou vidí také přípravu projektu na výstavbu provozní budovy, která vytvoří sociální zázemí pro veřejnost i průvodce. „Na setkání jsem přislíbil podporu kraje v přípravě rozvojových záměrů v objektu pevnosti Bouda. Budeme hledat zdroje na jejich realizaci, protože se jedná o zcela mimořádnou turistickou atrakci, která v jiné části kraje nemá obdoby. Máme zájem o rozvoj pevnostní turistiky. Vážíme si všech dobrovolníků, kteří se podílejí na správě pevností a především jsou fundovanými průvodci," objasnil Martin Netolický konkrétněji záměry pomoci.

Tisíce návštěvníků

Jenom Boudu v letošním roce navštívilo 12 tisíc turistů, Králickou pevnostní oblast pak 60 tisíc návštěvníků. „Úplně přesná čísla ale nemáme, čeká nás ještě měsíc provozu a poslední společný víkend muzeí v pevnostní oblasti," upřesnil Martin Ráboň.
„Jsme rádi, že si na nás pan hejtman udělal čas. K našemu velkému překvapení s námi strávil v naprosté pohodě šest a půl hodiny, což se v minulosti ještě nikdy nestalo. Je vidět, že se  o vojenskou historii dost zajímá, má prochozena téměř všechna významná pevnostní muzea na území České republiky. Připravil jsem mu materiál, který zahrnoval to, čeho se v Králické pevnostní oblasti za uplynulá léta podařilo dosáhnout. Seznam obsahoval ale také ty největší bolístky  muzeí, které jsou z hlediska návštěvy turistů klíčové. A největší problém ve srovnání s ostatními lokalitami má právě Bouda. Pořád je na elektrocentrálách, má dvě vlastní elektrárny, jejichž provoz je nejenom drahý, ale i náročný na techniku a personál. Jsme v provozu sto osmdesát dní v roce, přichází dvanáct, čtrnáct někdy až patnáct tisíc návštěvníků za sezonu. I v tomto ohledu je provozování  elektráren hodně náročné a je velkým hendikepem ve vztahu k jiným muzeím, kde prostě stačí otočit vypínačem a prodat vstupenky," informoval Orlický deník Martin Ráboň.

Chybí zázemí

S vybudováním elektrické přípojky podle jeho slov souvisí i řada dalších věcí, mj. zabezpečení Boudy, vysoušení, možnosti dalších expozic i dalších prohlídkových tras, zřízení solidního sociálního zázemí.  „Záchody, umývárna, přístřeší pro špatné počasí, prodejna, informační centrum –  to všechno na Boudě chybí nebo je improvizováno. Je to sice možná z části pro návštěvníky i romantika, ale jen pokud třeba nestojí před vchodem hodinu v dešti a nečekají, až se jim otevře brána. Ale ten základ by tu přece jen být měl, Bouda si ho určitě zaslouží, je to kulturní památka České republiky a za třiadvacet let provozu jí prošlo obrovské množství lidí. Proud by nám velmi pomohl," uvedl.
„Pan hejtman v tomhle směru navázal na svého předchůdce. První krok už kdysi udělal Radko Martínek, který chtěl informace o tom, co nejvíc hoří. A kdyby byla Bouda v té době majetkově vypořádaná, tak už jsme dnes možná přípojku i provozní budovu měli. Dnes Bouda patří kraji a vše se může posunout. Pro nás je to zcela zásadní věc. A pokud pan hejtman už i zveřejnil příslib, že vybudování elektrické přípojky pro Boudu podpoří, tak už je to téměř jistota," uzavřel Martin Ráboň.

Přibudou tabule

Společnost přátel československého opevnění chce  pro příští sezonu také instalovat informační tabule, které by propojily tvrz Boudu s Těchonínem a městem Králíky, ale i směrem na Suchý vrch a Červenovodské sedlo.
„Zde by mohlo sdružení čerpat peníze z jednoho z grantů Pardubického kraje," informoval  hejtman Martina Ráboně o jedné z možností finanční podpory. (tz, ký]