Jaký byl rok 2015 v Letohradě a pro vás osobně, na co budete vzpomínat?
Myslím, že ač si to možná zcela neuvědomujeme, byl klidný a nebyl špatný. Bohužel záplavy „zvláštních" zpráv často zastiňují skutečnost. V roce 2015 u nás nebyly žádné přírodní katastrofy, nebyly ani žádné volby, a tedy na politické scéně byl vcelku klid. Bohužel už méně nás může těšit, co se děje ve světě. Za Letohrad mohu konstatovat, že máme za sebou úspěšný rok, osobně jsem spokojený. Hluboké pocity ve mně zanechala návštěva M. Albright, která 11. června ve svém životě podruhé navštívila Letohrad. Přivezla sem svá vnoučata, aby poznala, odkud pocházejí. A to se mi líbí!

Čtvrtým rokem stojíte v čele Sdružení obcí Orlicko a od založení v roce 2009 Destinační společnosti Orlické hory a Pod-
orlicko. Jaké plány mají tato uskupení?
Nacházíme se v období příprav nových projektů, protože staré programovací období skončilo a nové, ve kterém se budeme moci ucházet o peníze z EU, teprve nadchází. S Orlickem, které sdružuje třicet obcí a měst regionu, připravujeme celou řadu aktivit na podporu cestovního ruchu v území, snad budeme s projekty a žádostmi o financování, bez kterého bychom záležitosti nemohli realizovat, úspěšní.
Destinační společnost Orlické hory připravuje zejména měkké projekty na podporu marketingu cestovního ruchu území Orlických hor a Podorlicka. Pro představu, jedná se o území, ve kterém žije na dvě stě tisíc lidí, v DS OHP je členem několik svazků obcí a měst, města, podnikatelé v cestovním ruchu.

Sdružení obcí Orlicko se vyjádřilo proti vzniku azylového zařízení v Králíkách, můžete shrnout proč?
Myslím, že stát situaci nezvládl dobře komunikačně a zbytečně svým poloutajovaným záměrem vyvolal negativní emoce obyvatel. Osobně si umím představit zařízení například pro uprchlíky z Ukrajiny, pro křesťany se zabezpečením možnosti práce a výuky. Ovšem absence informací od státu zapříčinila občanský odpor, který lze kvůli strachu lidí ze situace ve světě pochopit.
Naše záporné stanovisko je zejména z důvodu obavy ztráty atraktivity území, do kterého se za poslední roky investovalo mnoho peněz do rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, a zvýšený zájem turistů o území je zcela zřetelný. Bohužel lidé reagují i na to, co slyší, a nemusí to ani být pravda. Když se budete rozmýšlet o výletu, pojedete do srovnatelně zajímavé oblasti tam, kde je klid, nebo do oblasti, o které se mluví, že tam jsou ti „uprchlíci"… Území sousedící s Polskem, s malými obcemi, je vhodnou integrační oblastí? Domníváme se že ne.

Jaké konkrétní rozvojové projekty se připravují prostřednictvím Orlicka?
Jedná se například o cyklostezky z Letohradu a Žamberka do Pastvin, z Letohradu do Králík, ze Žamberka do Rokytnice v Orlických horách, rádi bychom vybudovali singltrekovou trať na Červenovodském sedle včetně nového parkoviště. Ale také například chceme připravit učebnice pro základní školy – zeměpis, přírodopis, historie – o našem území, abychom v mládeži pěstovali regionální patriotismus, aby toho co nejvíce věděli o území, kde žijí. Protože se jedná i o projekty přeshraniční spolupráce, musíme mít polské partnery, ti připravují například výstavbu rozhledny na Králickém Sněžníku. Rád bych poděkoval zastupitelstvům všech obcí Orlicka, které přispívají na dofinancování těchto projektů. Že dokáží dohlédnout za hranice katastru své obce a vnímají společné rozvojové projekty tohoto území jako potřebné. Ne vždy je takový nadhled jednoduchý, tomu věřte. Ale ač ne vždy se dá změřit přímo, co z toho která obec má, na atraktivní území, kam lidé rádi jezdí, bychom měli být hrdí, a tedy umět i přiložit ruku ke společnému dílu.

Co nového připravujete v Letohradě v letošním roce?
Pokračovat budeme další etapou rekonstrukce areálu koupaliště, konkrétně budovy sociálních zařízení, přístupového chodníku. Na jaře dokončíme práce na rekonstrukci hlavního chodníku z centra k nádraží – v Tyršově ulici, vysadíme novou alej. Rádi bychom rekonstruovali asi půl kilometru chodníku na Orlici. Největšími investicemi roku 2016, které se dokončí o rok později, jsou vybudování infrastruktury v nové lokalitě bydlení Nad Bažantnicí, výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v nejmenší místní části – v Červené a výstavba zcela nového veřejného osvětlení na sídlišti Spořilov. Samozřejmě počítáme i s dalšími investičními aktivitami, například s dokončením nových parkovacích míst u vlakového nádraží, rekonstrukcí některých chodníků a osobně bych si přál, aby u skateparku vzniklo nové workoutové hřiště pro mladé a na Orlici nové dětské hřiště. A mohl bych pokračovat.
Společně s partnerskou Niemczou připravujeme velký projekt, se kterým se budeme ucházet o dotační prostředky z programu Česko-polské přeshraniční spolupráce. V Letohradě bychom za jeho pomoci rádi revitalizovali park a obnovili zašlý objekt oranžérie, kde by mohla být malá botanická zahrada, živí motýli a podobně.
Finance vkládáme i do projektování – vzniká projektová dokumentace cyklo-
stezek městem s cílem co nejvíce dostat cyklisty zejména z frekventovaných krajských silnic, projektují se rekonstrukce dalších místních komunikací, nové a k rekonstrukci určené chodníky a tak dále. Jen s hotovými projekty, a tedy připravení, můžeme shánět finanční prostředky, bez zapojení cizích zdrojů by velké investiční akce vzniknout nemohly.
Podzimní volby bychom rádi spojili s anketou mezi občany, chceme si ověřit, zda se za čtyři roky jejich priority nezměnily. Budou mít příležitost se vyjádřit k celé řádě témat. V roce 2012 odpovědělo více jak 1600 občanů, to je velmi reprezentativní názor spoluobčanů, pro které pracujeme. Volby tak chceme využít k tomu, abychom se za minimální náklady dozvěděli to, co si spoluobčané většinově přejí.

Letohrad patří k malebným městům s vlastní památkovou zónou. Jak řešíte péči o památky?
Do fondu na opravy v památkové zóně vkládáme příjem z parkovného, k tomu přidáváme ještě minimálně jednou tolik z běžného rozpočtu. V roce 2016 dokončíme nákladné restaurování Mariánského sloupu na Václavském náměstí, který bude mít již 300 let. Opětovně přispějeme římskokatolické farnosti na další etapu oprav Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, pokračovat se bude v pracích na hřbitovech a stranou nezůstanou ani drobné památky.

Často se v souvislosti s Letohradem hovoří také o technickém vzdělání a činnosti Konsorcia zaměstnavatelů Orlicka. Můžete přiblížit aktuální dění?
Za dva roky činnosti Konsorcia vzrostl počet učňů na učilišti v Ústecké ulici o padesát! To je téměř neuvěřitelné číslo v době, kdy mladí k řemeslu moc netíhnou, a to je jasná zásluha činnosti Konsorcia. Společně se podařilo prosadit ke stávajícím tříletým oborům nástrojař a elektrikář od školního roku 2016/17 čtyřleté maturitní studium Strojírenský technik, vhodný i pro děvčata. Společným úsilím chceme přesvědčovat mladé, aby se nebáli jít na technické obory, protože po jejich vystudování mají záruku zaměstnání. Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka představuje na 5 tisíc zaměstnanců! Náš region patří k velmi silným právě ve strojírenství a já si aktivit a přístupu všech do Konsorcia zapojených firem velmi vážím.

Výše poplatku za likvidaci odpadů patří v Letohradě k nejvyšším v okrese, proč je tomu tak?
Často dostávám tuto otázku a věřím, že odpověď je pochopitelná. Jsme jedno z mála měst v republice, které má unikátní slevový systém třídění odpadu – čárový kód se svozem dům od domu a poplatník se může dostat s poplatkem – základ 650 Kč – až na nulu. Občané se zapojili a třídí, za což jim patří poděkování samosprávy a samozřejmě sleva na poplatku. Pokud spočítáme průměr po započtení slev ze třídění, jsme pod průměrem výše poplatku v republice. Samozřejmě máme slevy pro důchodce, děti, studenty a podobně. Nově nebudou platit poplatek děti v roce narození.

Zaznamenali jsme vypsané výběrové řízení na strážníka Městské policie Letohrad. Má to souvislost s nutností maturity u strážníků?
Nemá, letohradští strážníci tuto podmínku splňují. Jedná se o obměnu jednoho místa, a jak mnozí vědí, již několik let máme strážníka pro obec Dolní Dobrouč, aktuálně se připojuje město Jablonné nad Orlicí, kam budeme potřebovat nového strážníka. Jedná se o službu pro tyto obce a jsem přesvědčen, že samosprávy, které v této době myslí na bezpečnost svých obcí a měst, dělají dobře. Okolním obcím tuto možnost nabízíme, aby nemusely s vysokými náklady zřizovat vlastní obecní policii. V Letohradě jsme navíc v roce 2015 posílili městský kamerový dohledový systém o dvě nové kamery v centru, další dvě kamery chceme i v novém roce, celkem tak bude již osm kamerových bodů, které pomáhají jak prevenci, tak i odhalovat přečiny.

Jaký bude rok 2016, co myslíte?
To je těžké říct. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Vážně lze hodně věcí, týkajících se právě nás, naším činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe. Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!