Vlivem sesuvu půdy u obce Běstovice ve směru na Skořenice nikdo neprojede. Pět metrů hluboký kráter nedaleko silnice se totiž může rozšiřovat nedaleko.

„Jeho vzdálenost od silnice je asi dva a půl metru s tím, že geotechnik určil vysokou pravděpodobnost dalšího neřízeného sesuvu zeminy. Tento sesun by mohl významně ohrozit bezpečnost, a proto jsme přistoupili k uzavření silnice,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

V týdnu od 9. srpna je tak silnice kompletně uzavřena. Podle starostky obce Běstovice Denisy Balášové vznikne provizorní jízdní pruh na druhé straně vozovky. „Po dokončení by se silnice měla v tomto provizorním pruhu otevřít,“ vysvětlila Deníku starostka Balášová.

V současné době je podle Balášové také zavedeno opatření, jež odvede případný další příval vody na sousedním pozemku na opačnou stranu, tedy od silnice na louku.

Již jsme psali:

Na silnici II/316 nedaleko obce Běstovice ve směru na Skořenice došlo k razantnímu sesuvu půdy. Silnici kvůli vysokému riziku dalšího možného sesuvu bylo nutné uzavřít.
U Běstovic došlo po deštích k sesuvu, vznikl pětimetrový kráter. Silnici zavřeli

Příkop z druhé strany propadliny se zasype a vytvoří se provizorní komunikace v délce asi 80 metrů. Podle Kortyše bude kladen důraz na včasné dokončení silnice, která uzavře úplnou uzavírku.

Není to však zdaleka jediný sesuv půdy, který občané Pardubického kraje pamatují. Na konci roku 2016 byli silničáři nuceni uzavřít silnici v Osíku u Litomyšle. Vozovka byla roztrhaná a zvlněná, zdobila ji spára široká několik centimetrů. Příčinou byl právě sesuv půdy a následné urychlené opravy ujíždějícího svahu. Sesuv tehdy ohrožoval i jeden dům pod tělesem vozovky. Proto museli silnici zavřít, její správci měli obavu, aby pod tlakem aut nesjel celý svah. Škoda se vyšplhala na zhruba 20 milionů korun.

Na místě navíc minulý týden proběhlo šetření, kterého se účastnili zástupci Silničního správního úřadu, správce komunikace, zástupci obce Běstovice, geotechnik, dopravní policie a vlastník přilehlého pozemku společně s nájemcem. Sanace sesuvu bude předmětem dalšího projednávání především s vlastníkem pozemku.

Na místě před zhruba 40 lety probíhala těžba. „Bohužel zpětně nezjistíme, jestli bylo zajištěno tak, jak mělo,“ uvedl Kortyš. Až do hloubky osmnácti metrů jsou navíc na místě štěrkopísky, které jsou značně nestabilní. „Intenzivní deště už půda nestíhala vsáknout a několik kubíků půdy odcestovalo pryč,“ podotkl Kortyš.