„Při vyšetření celé zanícené ruky mi až lékař v ostrovské nemocnici sdělil, že ještě hodinu až dvě a dostala bych zánět lymfatických uzlin. Takže z akutní ambulance ve Varech bych po šesti a více hodinách čekání odešla se zbytečně rozšířeným zánětem a s nervy v kýblu. Co by bylo, kdyby mě nekousla kočka, ale had,“ vysvětluje Zuzana Večerková důvod, proč se rozhodla případ zveřejnit.

Tvrdí, že při příjezdu do Karlových Varů a půlhodinovém hledání místa pro zaparkování okolo nemocnice, se na informacích dozvěděla, že s tímto akutním zraněním musí jít rovnou na akutní ambulanci.

„První šok mě čekal hned při příchodu, na ošetření tam čekalo přes padesát lidí. Na několika dveřích byl nápis akutní ambulance , takže jsem nabyla, ovšem mylného dojmu, že to půjde raz dva. U okýnka mi sestra sdělila, že se mám jít posadit, ale nebylo kam si sednout. Před všemi dveřmi s nápisem Akutní ambulance bylo vždy po jedné lavičce. Hodinu jsem trpělivě čekala, až se dveře otevřou. Ovšem nic se nedělo, a to ani u dalších dveří. Pak jsem se od jednoho pána, který sem doprovodil svého dědečka, dozvěděla, že už tam oba čekají na ošetření přes čtyři hodiny,“ popisuje žena. 

„Ruka začínala bolet čím dál více, takže jsem se u sestry u přepážky dotázala, proč se nic neděje ani po hodině. Odpověděli mi, že lékařka, nevím, kde byli ostatní doktoři, vyšetřuje dítě a ať se vrátím do fronty. Po další půl hodině, kdy se nikde dveře neotevřely, jsem o poschodí výše žádala, aby mě ošetřili na obyčejné ambulanci. Tam mi sdělili, že berou jen objednané pacienty a mám se vrátit zpět akutní ambulanci. Tam mezitím příbuzní nemocným nosili jídlo z bufetu, aby jim nezkolabovali hlady a žízní po těch x hodinách čekání. Po telefonátu s obvodním lékařem mně bylo doporučeno, ať se seberu a pokud to jen trochu ruka dovolí, jedu do ostrovské nemocnice,“ dodává. 

V ostrovské nemocnici pak prožila další šok. „To byla pecka. Na akutní ambulanci nebyl nikdo a na dveřích dokonce zvonek. Když jsem cinkla, okamžitě jsem byla ošetřena, dostala antibiotika. Následnou kontrolu jsem absolvovala opět bez čekání. Děkuji tímto ostrovské nemocnici za kvalitně zpracovaný a fungující systém akutního ošetření a doporučuji karlovarské, aby nejprve sundali nápisy akutní a poté se inspirovali tam, kde si pacient nepřipadá jako přítěž.“

Nemocnice kritiku odmítá 

Vedení karlovarské nemocnice ovšem kritiku odmítá. Podle mluvčí Markéty Singerové je akutní chirurgická ambulance v karlovarské nemocnici v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin primárně určená pro Záchrannou zdravotnickou službu (ZZS) a urgentní stavy s tím, že ošetří přibližně 30 až 40 lidí denně.

„Z tohoto počtu by správně mělo 90 procent pacientů vyhledat chirurgickou ambulanci ve své spádové oblasti nebo ve městě. Jen v Karlových Varech je na pojišťovny mimo Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN) nasmlouváno dalších pět chirurgických ambulancí, dvě jsou v Ostrově, jedna v Nejdku. KKN přesto tuto chirurgickou péči zajišťuje, což vyžaduje trvalou přítomnost jednoho lékaře, který je vyčleněn jen pro tuto činnost. Ten spolu s ambulancí zajišťuje také péči o pacienty dovezené ZZS na emergency. A není-li vidět, neznamená to, že nepracuje v jiném prostoru urgentního příjmu,“ zdůraznila mluvčí.

Druhým případem je ambulance v mimopracovní době od 15:30 do 7 hodin. „Zde je ve všední den ošetřeno v průměru dalších 20 pacientů, víkendový den i 50 až 70 pacientů denně. Odhadem 50 procent pacientů tuto pohotovost zneužívá na ošetření banálních či dlouhodobě neléčených záležitostí. Je třeba uvést, že chirurgická ambulance v karlovarské nemocnici není nikdy uzavřena a její provoz není nikdy omezen, tak, jak tomu bývá v jiných zdravotnických zařízeních v našem kraji. Její provoz je zajištěn čtyřiadvacet hodin po sedm dnů, a proto se zde kumuluje velké množství pacientů,“ vysvětlila mluvčí.