Vstup bude také v dalších svátečních dnech: v sobotu, neděli a v pondělí. Otevře se zámek s prohlídkovým okruhem a cukrárna. V „Prvním českém muzeu cyklistiky", které sídlí v bývalém zámeckém špejcharu hned za zámkem již šest let, začne letošní turistická sezona 2. dubna. Tři jmenované části budou přístupné v dubnu o víkendech mezi 10. a 16. hodinou, od počátku května k nim přibudou další části areálu.

Zámecká zahrada je otevřená běžně k prohlídce. Velký počet zájemců o umění, památkářství a estetično vůbec přiláká jako vždy v posledních letech několik operních představení v červnu, tak zvaná letní stagiona v zámeckých zahradách, součást letošního 58. ročníku „Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl". Od 22. do 25. června se v upravených zahradách uskuteční čtveřice inscenací výpravné opery Františka Antonína Míči Operosa terni Colossi Moles z roku 1735.

Každé představení začne v devět hodin večer, předcházet mu bude, jak se již stalo osvědčeným zvykem, prohlídka zámeckého areálu a ochutnávka občerstvení. Míčova slavnostní opera o třech jednáních by měla skončit o půlnoci. Operní představení v novohradském areálu bývají úžasným zážitkem po stránce umělecké i vizuální, od roku 2012 se v Nových Hradech hrála po dva roky Purcellova Královna víl, pak Scarlattiho Armida a vloni opera Pygmalion (Jean-Phillipe Rameau). Pro Nové Hrady a Smetanovu Litomyšl půjde zároveň o první malé jubileum spolupráce: bude to pátá operní sezona v malebných zahradách.

(jko)