„Klíčové příjmy ze sdílených daní a tím i výdajové možnosti schváleného rozpočtu jsou už druhý rok kvůli hospodářské recesi citelně nižší. Přesto se snažíme hospodařit tak, aby v Chocni vzniklo opět něco nového,“ upozorňuje místostarosta Ladislav Valtr.

Letos půjde hlavně o dokončení moderního sběrného dvora v Pardubické ulici, ten je financován s devadesátiprocentní podporou fondů EU. Během roku se v různých lokalitách města plánuje obměnění a doplňování nádob na separovaný odpad. V červenci se očekává dispozice a nabídka stavebních pozemků s připravenou základní infrastrukturou pro další etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Vostelčice.

Za významný investiční počin označuje místostarosta hřiště „u hasičárny“. „Jedná se o velké volnočasové hřiště v ideálním dosahu všech místních škol. Z velké části je také dotováno evropskými penězi,“ uvádí Valtr. Prostor má sloužit nejenom žákům škol, ale zejména mimoškolnímu neorganizovanému využití dětí, mladých a veřejnosti. Místní „akcí století“ však zřejmě bude dokončení protipovodňových opatření na Tiché Orlici uvnitř města. Ta realizuje Povodí Labe.

Vedle velkých akcí je připravena i řada menších, dojde i k opravám obecního majetku, mj. školních budov a komunikací. „Nezapomínáme na zeleň, zdroje na další novou výsadbu byly posíleny,“ připomíná Valtr. Kromě jiného půjde o nové sadové řešení okolí obchodní akademie.

(pá)