„Hlavním smyslem této služby je nabídnout pečujícím osobám potřebný odpočinek k získání dalších sil k poskytování péče a podpořit seniora v návratu do jeho domácnosti. Zařízení přijímá žádosti od lidí starších 55 let, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost, a dalších, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou," informuje vedení domova s tím, že připravena budou čtyři lůžka, která může klient využívat maximálně na tři měsíce.

(zr)