Při jeho veřejné prezentaci v Hernychově vile předal městu ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk šek na víc než půl milionu korun, finanční vklad firmy do nově vzniklého fondu.

Zvolili osobnosti

Představeni byli také členové správní rady, která bude rozhodovat, na jaký účel budou prostředky použity. Jmenovalo je zastupitelstvo při založení nadačního fondu. „Hledali jsme vhodné kandidáty - osobnosti tohoto města. Členem správní rady je docent Václav Klička, zde je přímá vazba mezi společností Rieter a městem, dále lékař Luboš Špáta a profesorka gymnázia Hana Křížová,“ řekl ústecký starosta Petr Hájek.
Myšlenka založit nadační fond vznikla na základě spolupráce mezi městem a společností Rieter, která dosud zahrnovala například finanční podporu mistrovství republiky v tenisu Rieter Cup nebo houslové soutěže Kocianovo Ústí. „S městem Ústí nad Orlicí spolupracujeme již mnoho let, a to jak při sportovních, tak kulturních akcích. V roce 1995 vznikla nadace na zeleň a ozelenění okolí našeho podniku. Udělali jsme to, co jsme udělat chtěli a zbyla nám částka, o jejímž dalším využití jsme uvažovali. Při jednání s panem starostou jsme nabídli tuto zbývající částku ve výši 558 tisíc korun městu v případě, že dojde k založení nadace a tato bude nadále rozvíjena s cílem rozšiřovat a zkrášlovat zeleň ve městě,“ podotkl Jan Lustyk, generální ředitel Rieter CZ Ústí nad Orlicí. Jak dále uvedl Petr Hájek, forma nadačního fondu byla zvolena z toho důvodu, že je zde jasně definován zdroj příjmů a je transparentní, kdo o penězích rozhoduje a na jaký účel jsou použity. „Nazvali jsme ho Zelené Oustí, tento název vystihuje přesně to, co by měl nadační fond naplňovat,“ dodal starosta.

Informují veřejnost

Do nadačního fondu vložilo finanční hotovost i město. Nyní má být zviditelněn na veřejnosti. „Jako každý jiný fond bude otevřen jakýmkoliv příspěvkům od kohokoliv z nás, na druhou stranu bude správní rada vyhlašovat granty, jejichž prostřednictvím budou podporovány vybrané projekty. Vybírat ty nejvhodnější bude správní rada. Podněty mohou přijít i od jednotlivců nebo také organizací, které by chtěly v rámci své činnosti obnovit na některém místě veřejnou zeleň,“ dodal Hájek. Nadační fond Zelené Oustí bude představen v Informačním listu města i na jeho webových stránkách. (daf, lp)