Volební účast ve 2. kole volby prezidenta republiky 2023 byla v Pardubickém kraji čtvrtá nejvyšší v mezikrajském srovnání, vyšší byla pouze v Praze, Středočeském kraji a na Vysočině.

"Petr Pavel zvítězil ve všech okresech kraje (s největší převahou v okrese Pardubice). Mezi patnácti správními obvody ORP (obvody s rozšířenou působností - pozn. red.) v kraji získal vyšší počet hlasů Andrej Babiš pouze na Moravskotřebovsku a Svitavsku," uvedla mluvčí pardubické krajské pobočky Českého statistického úřadu Hedvika Fialová. 

close Počty hlasů pro kandidáty podle ORP v druhém kole info Zdroj: ČSÚ zoom_in Počty hlasů pro kandidáty podle ORP v druhém kole

Druhého kola volby prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se v Pardubickém kraji zúčastnilo 72,7 % voličů, což je o 3,4 procentního bodu více než před pěti lety a zároveň o 1,2 p. b. více než v letošním prvním kole. V mezikrajském srovnání se jednalo o čtvrtou nejvyšší volební účast (před pěti i deseti lety kraji patřila třetí nejvyšší příčka).

Největší zájem hlasovat měli voliči v okrese Ústí nad Orlicí (73,7 %), mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností v kraji na Žambersku (75,8 %) a Litomyšlsku (75,6 %). "Relativně nejméně voličů se dostavilo k volebním urnám ve svitavském okrese (71,7 %), zejména pak ve správním obvodu ORP Svitavy (69,2 %) a Moravská Třebová (69,6 %)," uvedla mluvčí Fialová.

Z toho lze s jistým zjednodušením vyvozovat, že Babišovi se víc dařilo hlavně v oblastech s nízkou volební účastí, u Pavla to bylo přesně obráceně. Podobná úměra platí ovšem celorepublikově: Babiš bodoval nejvíc v severních Čechách a na severní Moravě, kde byla zároveň nejnižší volební účast. 

close Účast ve druhém kole voleb podle ORP info Zdroj: ČSÚ zoom_in Účast ve druhém kole voleb podle ORP

Obdobně jako v dalších deseti krajích získal v Pardubickém kraji ve 2. kole více hlasů Petr Pavel (58,1 %). S největší převahou zvítězil v okrese Pardubice (60,5 %), následoval okres Ústí nad Orlicí (59,9 %) a s odstupem okresy Svitavy (55,4 %) a Chrudim (54,5 %).

"Na úrovni správních obvodů ORP v kraji se Petr Pavel stal vítězem ve 13 z 15 regionů, nejvyšší podíl hlasů získal na Žambersku (66,8 %) a Litomyšlsku (65,8 %). Andrej Babiš byl přitom úspěšnější v SO ORP Moravská Třebová (s 54,3 % hlasů) a Svitavy (50,5 %)," dodala Fialová.

close Počty hlasů pro kandidáty podle okresů v obou kolech info Zdroj: ČSÚ zoom_in Počty hlasů pro kandidáty podle okresů v obou kolech

s použitím tiskové zprávy ČSÚ