Mezi vystupujícími byl Taneční orchestr ZUŠ pod vedením Milana Špičáka, který posluchače přesvědčil o tom, jak dobře toto hudební těleso je sehráno. Novým hostem byly děti z Naděje z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež z Borku, které si secvičily Tradiční a přitom současnou romskou pohádku, za kterou sklidily zasloužený potlesk.

Celým podvečerem hosty provázela Magda Frišová a publikum seznámila s aktuální činností spolku. Závěr hudebně-dramatického odpoledne náležel „hymně“ spolku, kterou přišla zazpívat jeho zakladatelka Zuzana Kupková. Jarní atmosféru doplnila pestrá květinová výzdoba.

I přes to, že kulturní program ve městě a okolí byl 11. května velmi bohatý, veřejnost nás přišla v hojném počtu podpořit. Děkujeme městu Česká Třebová za finanční podporu a všem, kteří s námi táhnou za jeden provaz. Vstupné dobrovolné bude použito na podporu aktivit spolku. 

Emma Kameníková