„Za krásného počasí přišlo na exkurzi 335 lidí. Mezi nimi byla spousta dětí, neboť rodiny to pojaly jako výlet. Konalo se celkem šest prohlídek, z nichž každá trvala více než hodinu a průměr na skupinu byl asi 55 lidí. Do strojovny elektrárny se všichni vešli v pohodě, ale náročnější to bylo v prostoru strojovny na hrázi a ve hrázové štole,“ uvedla mluvčí ČEZu Šárka Beránková. Pastvinská malá vodní elektrárna byla uvedena do provozu roku 1933. V letech 2000-2003 proběhla modernizace a v elektrárně byla instalována středotlaká Francisova turbína s instalovaným výkonem 3000 kW. V roce 2006 dostal třífázový generátor nové vinutí, byl instalován nový čerpací agregát regulace turbogenerátoru a nový řídicí systém.